PALU: Reactie op het redactioneel “De Surinaamse Don Quichot”

Het door ons aan u toegezonden artikel “Nee, we moeten geen militaire basis van Nederland in Suriname” is door u integraal opgenomen in uw editie van woensdag 20 april 2022, waarvoor onze dank. Ook de moeite die u heeft genomen om aan ons artikel een redactioneel stuk te wijden vinden wij interessant.

Omdat wij het echter niet eens kunnen zijn met uw reactie doen wij u thans onze weder reactie toekomen, met tegelijkertijd het verzoek om ook dit stuk integraal te willen opnemen in uw blad.

Geachte redactie, samen met u weten velen ook dat Don Quichot een figuur is uit een roman, een man die gevaren bestreed die er niet werkelijk waren. Dat is dus uw boodschap, dat de PALU ons, de Surinaamse gemeenschap, mobiliseert tegen de toenemende en schadelijke Nederlandse invloed in Suriname, terwijl dat gevaar helemaal niet aanwezig is. ‘Volkomen uit de lucht gegrepen’ merkt u op. Tegelijkertijd meldt u zelf dagelijks wel over alweer Nederlandse ‘deskundigen’ die ‘volkomen te goeder trouw’ en ‘zonder ook het minste belang van hun opdrachtgevers in Den Haag’ over ons land uitzwermen. Het ene na het andere ministerie wordt ‘versterkt’.

Naar wij mogen vernemen is ook ons aller Staatsolie dezer dagen ernstig ‘versterkt’. En u vindt dat de PALU daar nodeloos veel lawaai over maakt.

Geachte redactie, wij van de PALU proberen in deze fase van onze politieke geschiedenis, onze landgenoten te wijzen op een aantal zaken. Onder andere op een proces dat gaande is onder leiding van een gewillige Surinaamse regering, waarbij de voormalige eigenaar van ons land (de kolonisator) langzaam maar zeker bezig is om terug te halen wat zij, in hun ogen, per vergissing aan ons hebben overhandigd op 25 november 1975, namelijk ons land Suriname.

Natuurlijk betreuren wij het dat vele Surinamers, samen met u, de inzichten van de PALU niet delen. Sommigen hebben zelfs alle geloof in ons gezamenlijk kunnen als volk verloren.

Maar, omdat wij overtuigd zijn van de verreikende, nadelige gevolgen van het her-kolonisatieproces blijven wij dit volhardend verkondigen, omdat wij menen daarmee de Surinaamse soevereiniteit in bescherming te nemen. Als wij van de PALU dat niet doen, wie moet het dan doen? U kunt natuurlijk dit alles negeren, dat is uw volste recht. Tenslotte kan je een mens alle mogelijke informatie aanbieden, maar je kan die mens niet dwingen om het met je eens te zijn, of zelfs maar om die informatie tot zich te nemen.

Bij voorbaat dank voor uw bereidheid om onze reactie op uw redactioneel van de vorige week te plaatsen.

Jim Hok

Voorzitter PALU

error: Kopiëren mag niet!