Regering werkt aan opschaling uitvoeringscapaciteit op ministeries

“Als de regering over evaluatie van regeerbeleid, instituten en het functioneren van instituten en personen praat, dan denkt men heel vaak aan mutaties en vervanging van personen. Als dat moet gaat het ook gebeuren”, zei president Chandrikapersad Santokhi tijdens zijn toespraak in De Nationale Assemblee donderdag 21 april. De evaluatie houdt in. dat er onderzoek gedaan wordt om na te gaan waar de zwakke punten zijn binnen het beleid, zodat het beleid aangepast en versterkt kan worden. Hierbij is er vastgesteld dat er capaciteitsproblemen geïdentificeerd zijn op de verschillende ministeries. 

De regering heeft hierbij besloten om een formeel programma op te zetten dat zal bijdragen aan de uitvoeringscapaciteit. Deze programma-organisatie bestaat uit de president die leiding geeft, de vicepresident, een clusterteam van ministers dat de projecten overziet, een secretariaat met daaraan gekoppeld een taskforce en teamleiders die de projecten voort zullen trekken. President Santokhi geeft aan, dat er incentives geïmplementeerd zullen worden voor personen, die belast zijn met de uitvoering van de projecten. De regeringsraad heeft dit initiatief goedgekeurd, bedragen tussen SRD 5.000 en SRD 8.000 zullen extra uitbetaald worden aan mensen die belast zullen worden met de uitvoering van de projecten. Deze projecten zullen binnen korte tijd uitgevoerd worden op basis van de programma-organisatie. 

Het publiek wordt opgeroepen om bij te dragen aan dit programma. Er zal een selectie plaatsvinden onder de geregistreerden. Inmiddels zijn grote ingenieursbureaus in Suriname uitgenodigd om te discussiëren over de verschillende projecten. 

De president gaf aan dat de regering bereid is samen te werken met de private en publieke sector. Binnen enkele weken zal er een duidelijk overzicht zijn van de projecten die uitgevoerd zullen worden. Het financieringsplan hiervoor is in de afrondingsfase. Dit geldt vooral voor de projecten die gefinancierd zullen worden door internationale financiële instituten, zoals de Inter-American Development Bank (IDB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). 

Meer dan 200 projecten worden binnen 3 jaar uitgevoerd

Hiernaast zullen projecten met een mega-karakter uitgevoerd worden op basis van een public-private samenwerking. Dit proces is onderdeel van de evaluatie die een continu proces is. De opdracht is uitgezet bij de ministeries om de capaciteit op het hoogste niveau te versterken met deskundigen die de kans kunnen benutten om ondersteuning te geven aan het regeringsbeleid.

De uitvoeringscapaciteit op de verschillende ministeries is een probleem. “Financiën speelt niet altijd een rol, in dit geval is het de deskundigheid die ontbreekt. Als wij dat weten, moeten wij daarin ook gaan investeren”, aldus de president. De regering zal meer dan 200 projecten in de komende 3 jaren uitvoeren.

error: Kopiëren mag niet!