Open brief: SVJ dringt aan op dialoog over persvrijheid

De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) brengt met deze open brief aan de regering en de samenleving het volgende onder de aandacht: 

In de afgelopen periode hebben zich enkele gebeurtenissen voorgedaan, waarbij zowel de garantie van het recht op vrije meningsuiting en de persvrijheid zijn geschonden en niet nageleefd. Integendeel is dit grondrecht beperkt door de opstelling van de autoriteiten. De SVJ vindt het belangrijk dat hierover gesprekken worden gevoerd tussen de regering, de SVJ en mediahuizen. De journalistenvereniging vindt het jammer dat de aangekondigde dialoog met de regering om te werken aan een goede relatie met journalisten en de media uitblijft. Op brieven van de SVJ hierover is er geen reactie gekomen.   

De dialoog is nodig omdat ondanks beloftes en toezeggingen van de vicepresident er geen verbetering gekomen in zijn relatie tot journalisten. De bewindsman heeft laten merken dat hij vindt dat onafhankelijke journalisten en media niet belangrijk zijn om de gemeenschap van informatie te voorzien. Ook blijkt dat de vicepresident niet heeft begrepen dat de eerder gevoerde boycot door journalisten tegen hem bedoeld is geweest vanwege zijn handelingen en uitlatingen naar hen toe. De samenleving is door die boycot nimmer in haar recht op informatie tekort gedaan. 

In de samenleving, in de media en in De Nationale Assemblee is terecht afkeuring uitgesproken over het onethische gedrag van sommige journalisten. Echter is het jammer dat tegelijkertijd ook de oproep is gedaan voor het treffen van sanctiemaatregelen in verband hiermee. De SVJ wil erop wijzen dat het recht op vrije meningsuiting en de persvrijheid bij wet worden gegarandeerd. Dit betekent zonder inmenging en gevaar voor politieke vervolging en sancties. Dit is belangrijk voor de democratische belevenis. De wetgeving biedt genoeg sancties bij overtreding van wetten.

De SVJ brengt onder de aandacht van de samenleving dat zij een maatschappelijke organisatie is met statuten, een huishoudelijk reglement en een gedragscode voor haar leden. In gevallen waar leden zich niet houden aan de regels van de vereniging wordt dan ook volgens de voorgeschreven regels corrigerend en preventief opgetreden.  

Namens de SVJ 


Vishmohanie Thomas
Voorzitter


Jason Pinas
secretaris

error: Kopiëren mag niet!