Studente bedrijfskunde onderzoekt impact Covid-19 op middelgrote- en kleine ondernemers

Ter afronding van haar Bachelor bedrijfskunde studie aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname zal studente Charlene Grootfaam onderzoek doen naar de invloed die de Covid-19 pandemie heeft gehad op middelgrote- en kleine ondernemingen. De studente heeft een online enquête formulier dat middelgrote- en kleine onderneming kunnen invullen.

“Mijn onderzoek zal gaan over de veerkracht van micro-ondernemers die de Covid-19 pandemie commercieel hebben overleefd in Suriname. Middels dit onderzoek wil ik de kleine- en middelgrote ondernemers bereiken en wil ik nagaan hoe de Covid-19 pandemie alsook de verschillende maatregelen deze ondernemers hebben beïnvloed. Verder wil ik hierdoor ook onderzoeken hoe de verschillende ondernemers ervoor gezorgd hebben dat hun onderneming door alles heen gezond is gebleven”, stelt studente Charlene in gesprek met Dagblad Suriname.

“Vanaf het eerste jaar van de Covid-19 pandemie zijn er heel wat maatregelen door de overheid overgenomen en heeft dit dus impact gehad op de middelgrote en kleine ondernemers. Nu ik bezig ben om af te studeren, heb ik besloten om een onderzoek hiernaar te doen. Bij dit onderzoek zal ik nagaan wat de impact is geweest op deze ondernemers en hoe zij hun onderneming gezond hebben kunnen houden. Voor het vergaren van deze informatie heb ik ondernemers, die mijn enquȇteformulier online kunnen invullen, nodig.

“Uw participatie zal een enorme bijdrage leveren om een beter overzicht te hebben over de verschillende knelpunten per ondernemer en eventueel oplossingen te zoeken daarvoor, en het zal ook bijdragen aan het succesvol afronden van mijn thesis.”

“Ik vraag u hierbij vriendelijk om de vragen naar waarheid te beantwoorden. Het invullen van de vragenlijst zal slechts 5 tot 10 minuten van uw tijd innemen. Verder deel ik u mee dat de enquête anoniem wordt gehouden. De link waarop men mijn vragen kunnen beantwoorden: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyTt0r5RZWoCFdPtDGapzVzcxntFm695s7sgpR8hgPTG3hGQ/viewfor. Ik dank u bij voorbaat voor het willen invullen van het enquête formulier”, zegt studente Charlene Grootfaam.

IS

error: Kopiëren mag niet!