PAHO: Dicht de immunisatiekloven voor alle vaccins, met inbegrip van Covid-19

2,7 miljoen kinderen in de Pan-Amerikaanse regio hebben de vaccins niet gekregen die nodig zijn om hen in 2020 gezond te houden, terwijl ongeveer 230 miljoen mensen in de regio nog geen enkele dosis Covid-19-vaccin hebben gekregen

In 2020 hebben 2,7 miljoen kinderen in de Pan-Amerikaanse regio niet de essentiële vaccins ontvangen die nodig zijn om hen gezond te houden, als gevolg van onderbrekingen in de gezondheidsdiensten door de Covid-19-pandemie, waarschuwde de directrice van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO), Carissa F. Etienne. Kloven in de vaccinatiegraad, ook voor Covid-19 vaccins, moeten worden gedicht, zei ze. 

“Terwijl we hard werkten om onze bevolking tegen Covid-19 te beschermen, werden onze routine-immunisatieprogramma’s zwaar getroffen,” zei Dr. Etienne bij de start van de 20ste Vaccinatieweek in Roseau, Dominica. “Maar, zelfs voordat Covid-19 de wereld plotseling tot stilstand bracht, was onze dekking voor routinevaccins gedaald tot onder het optimale niveau,” voegde zij eraan toe. 

Volgens de PAHO-directrice hebben de afgelopen twee jaar bijna drie decennia van vooruitgang op het gebied van vaccinatie tegen polio en mazelen teruggedraaid, waardoor een reëel risico is ontstaan voor de herintroductie ervan. “Vandaag zitten we weer op hetzelfde niveau van vaccinatiegraad als in 1994, toen deze ziekten nog een ernstige bedreiging vormden voor onze kinderen, gezinnen en gemeenschappen,” zei ze.

“Enorme hoge prijs”

Dr. Etienne waarschuwde dat “als deze situatie voortduurt, we een extreem hoge prijs zullen betalen in de vorm van verlies van levens, toename van handicaps en enorme financiële kosten”. 

Meer dan 66% bevolking gevaccineerd in Latijns-Amerika en Caribisch gebied

Sinds de introductie, 15 maanden geleden, van de Covid-19 vaccins in de regio, is meer dan 66% van de mensen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied volledig gevaccineerd. “Deze opmerkelijke prestatie is echter niet voldoende,” zei Dr. Etienne. “Er is nog een lange weg te gaan om ervoor te zorgen dat alle risicogroepen de doses krijgen die zij nodig hebben voor bescherming.” 

“De ongelijke toegang tot Covid-19-vaccins en de wijdverspreide aarzeling om te vaccineren hebben een aantal breuklijnen in ons regionale landschap blootgelegd,” zei ze, en ze voegde eraan toe dat “dit een dilemma is dat liever vroeger dan later moet worden aangepakt”. De Vaccinatieweek is een gelegenheid om “twijfels weg te nemen en de voordelen van vaccinatie te promoten”. 

De Pan-Amerikaanse regio heeft het voortouw genomen bij de uitroeiing van pokken, de uitroeiing van polio, mazelen en rodehond en de vroegtijdige invoering van nieuwe vaccins zoals pneumokokken, het humaan papillomavirus (HPV) en rotavirus, om er maar een paar te noemen. Dit jaar zijn de landen en gebieden in de regio van plan ongeveer 140 miljoen mensen te immuniseren tijdens de Vaccinatieweek, die haar 20e verjaardag viert.

Citaten van presidenten, ministers en partners uit de Pan-Amerikaanse regio tijdens de openingsmanifestatie van de Vaccinatieweek

Reginald Austrie, waarnemend eerste minister van Dominica

“De steun van PAHO gedurende de afgelopen twee jaar en daarvoor is van onschatbare waarde geweest. Dominica is in staat geweest Covid-19 te bestrijden, het aantal sterfgevallen te beperken en de impact van het virus te verminderen. Dominica heeft meer dan 41% van de bevolking gevaccineerd, maar we erkennen dat meer van onze mensen hun injecties al hadden moeten krijgen. Dominica was een van de eerste landen in onze regio die een aanzienlijk aantal donaties van vaccins ontvingen, evenals van de COVAX-faciliteit. Vaccins zijn vanaf het begin beschikbaar geweest voor iedere Dominicaan die daarvoor in aanmerking kwam. De toegang tot vaccins is tijdens deze pandemie dan ook nooit een probleem geweest, maar we doen er alles aan om het aantal vaccinaties deze week en in de komende maanden op te voeren”.  

Gabriel Boric, president van Chili

“Het lijdt geen twijfel dat vaccins van enorm belang zijn geweest in onze geschiedenis en met name de laatste jaren vanwege de pandemie. Tegenover bewegingen die soms de doeltreffendheid en de zin van deze massale vaccinatieprocessen in twijfel trekken, kunnen wij alleen maar de verworvenheden van de wetenschap verdedigen die, dankzij de samenwerking van wetenschappers over de hele wereld, hebben geleid tot de ontwikkeling van mechanismen om verschrikkelijke situaties zoals de pandemie te bestrijden. De vaccinatiegraad in de landen in de regio blijft echter zeer verschillend. We bevinden ons in een situatie waarin we ofwel kunnen samenwerken om onszelf te redden, ofwel in ons eentje ten onder kunnen gaan.”

Guillermo Lasso, president van Ecuador 

“Na de Covid-pandemie heeft de wereld het belang van vaccins ingezien. Niet alleen omdat zij levens hebben gered, maar ook omdat zij de sleutel zijn geweest tot onze terugkeer naar het normale leven. Vaccinatie is onze beste bondgenoot om ziekten te voorkomen en ons ertegen te beschermen. Dit is bewezen door de dramatische daling van Covid-19, de overvolle ziekenhuizen en de lege IC-bedden. Dit is mogelijk dankzij onze vaccinatiegraad tegen Covid-19, waardoor bijna 9 van de 10 Ecuadorianen zijn ingeënt.”

Xiomara Castro, president van Honduras

“Tijdens de pandemie is de reguliere vaccinatiegraad gedaald en daarom heb ik opgeroepen tot versterking van onze nationale immunisatieprogramma’s en tot de nodige investeringen om een kwalitatief goede, gratis en universele gezondheidszorg op onze grondgebieden te waarborgen, met name in gebieden die kwetsbaarder zijn. Ik sluit mij aan bij de PAHO en de WHO in hun toezegging om alles in het werk te stellen om vaccinatie tot in alle uithoeken van het land te brengen, zonder discriminatie en niemand achterlatend”.

Dr. Irving McIntyre, minister van Gezondheid, Welzijn en Nieuwe Gezondheidsinvesteringen van Dominica

“Dominica’s Expanded Program of Immunization biedt gratis vaccins aan, op het niveau van de eerstelijnsgezondheidszorg, gedurende het hele leven, tegen ziekten die difterie, kinkhoest, tetanus, mazelen, bof, rodehond, tuberculose, poliomyelitis en hepatitis omvatten. In 2019 zagen we ook de succesvolle introductie van het HPV-vaccin voor adolescenten, dat een van de hoogste introductiedekkingen in de regio had en ongeveer 92% van de adolescenten bereikte. Meer recent introduceerden we de Covid-19-vaccins met een huidige dekking van meer dan 43% van de totale bevolking die volledig is gevaccineerd. Om de Covid-19-vaccins optimaal te benutten en de vaccinatiegraad te versnellen, moeten we in deze ongekende tijden onconventionele en niet-traditionele concepten implementeren, waaronder het mobiele vaccinatieteam en de lancering van een digitaal vaccinatiecertificaat.”

Dr. Rochelle Walensky, directeur van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) van de Verenigde Staten

“De decennialange inspanningen om immunisatieprogramma’s over de hele wereld op te zetten, gedaan in samenwerking met de volksgezondheidsprogramma’s van de landen, hebben geholpen de basis te leggen voor ons vermogen om de wereld tegen Covid-19 te vaccineren. Door gebruik te maken van het werk dat is verricht om de vaccinatiesteun voor Covid-19 snel op te voeren, zullen we in de toekomst veel profijt hebben bij het vaccineren tegen andere ziekten. We zullen onze doelstellingen alleen bereiken door samen te werken. U heeft de regering van de Verenigde Staten als uw partners in dit werk.”

Dr. Carla Barnett, secretaris-generaal van de Caribische Gemeenschap (CARICOM)

“Vaccinatie heeft het Caribisch gebied in staat gesteld mazelen, pokken, poliomyelitis, en rodehond en congenitaal rodeblessyndroom uit te roeien. Helaas is er volgens PAHO sprake van een minder dan gemiddelde opname van Covid-19-vaccins, alsook van een waarneembare verandering in het traject van kinderimmunisaties. Om het probleem van de aarzelende houding ten aanzien van vaccins aan te pakken, werkt het CARICOM-secretariaat samen met CARPHA, PAHO, de civiele samenleving en anderen om de inspanningen op het gebied van publieksvoorlichting en -educatie te verdubbelen en te versnellen teneinde desinformatie, mythes en andere factoren die aarzelende houding ten aanzien van vaccins in de hand werken, aan te pakken”.

error: Kopiëren mag niet!