Mijlpaal behaald in verzelfstandiging KPA

Leden van de commissie Formatie, Georgetine Acton (Projectleidster, Beleidsadviseur), Pertabsingh Patjai (directeur CPI) , Max Breinburg (Bondsvoorzitter Korps Penitentiaire Ambtenaren, KPA) en M. Rommy (Wetgeving),  hebben op 14 april de vernieuwde wettelijke regelingen van het Korps Penitentiaire Ambtenaren aan minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie overhandigd in de vergaderzaal van de minister, zo meldt het ministerie pas dinsdag 26 april.

Met deze documenten is het wettelijk kader van het KPA compleet.

Aan het begin van de bijeenkomst gaf minister Amoksi aan, dat de aanpassingen nodig zijn om het korps naar een hoger niveau te tillen en de professionalisering te vergroten. Dit traject is een belangrijk onderdeel in het proces van verzelfstandiging van het korps en zal het management van het korps gericht handvatten bieden om zowel beleidsmatig als in de uitvoering via wet en recht te handelen.

Projectleidster Acton, belast met de verzelfstandiging van het Korps Penitentiaire Ambtenaren, gaf aan dat om het wettelijk kader samen te stellen, huidige en gewezen directieleden, personeelsleden van het KPA en de bond allemaal hun bijdragen hebben geleverd. Het traject om deze hervorming van de KPA te bewerkstelligen is in 2020 van start gegaan met de afkondiging van de wet en het staatsbesluit. 

De commissie heeft de minister drie reglementen aangeboden. Het vernieuwde Reglement voor het Korps Penitentiaire Ambtenaren, het Reglement Penitentiaire Inrichtingen en het Reglement Werving, Vorming en Opleiding. Deze drie reglementen zullen het wettelijk kader compleet maken en vormen de basis voor het volledig verzelfstandigen van de KPA.

Bondsvoorzitter Breinburg zei, dat het KPA de eerste van de korpsen is die zo een uitgebreid werving, vorming- en opleidingsreglement heeft voor haar dienst. Dit document zal onder andere de toetsing van de opleidingen door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur mogelijk maken. 

De ambtenaren bij het KPA zullen in het natraject weer door de commissie ingelicht worden over de aanpassingen die de reglementen met zich meebrengen. Met de afronding van dit project is een mijlpaal behaald voor het KPA.

error: Kopiëren mag niet!