VPP gebelgd over uitsluiting in Rijst Platform

De Vereniging van Padieproducenten (VPP) is erg gebelgd, dat zij als grootste padieboerenorganisatie is uitgesloten van het Rijst Platform. Het Rijst Platform is zaterdag in Nickerie door president Chandrikapersad Santokhi geïnstalleerd. In het platform zijn alle actoren die in de rijstsector en in de rijstproductie bezig zijn vertegenwoordigd. Hierdoor kan er een betere onderlinge afstemming plaatsvinden tussen de verschillende schakels van het productieproces. Uiteindelijk zal dit ertoe moeten leiden dat de efficiëntie, productiviteit en kwaliteit worden verhoogd. 

VPP-voorzitter Bramhdew Rambhadarat (zie foto) zegt zich niet te kunnen voorstellen, dat de president en de regering het heeft over het betrekken van alle actoren in de sector, en dat de VPP als grootste en oudste boerenorganisatie er buiten gelaten wordt. De VPP heeft meer dan 600 leden. 

Rambhadarat zegt sterk het vermoeden te hebben, dat zijn organisatie systematisch niet betrokken wordt door de huidige regering, omdat het niet VHP gelieerd is. Volgens hem is de VPP niet gelieerd aan een bepaalde politieke partij. Bij het zaterdag ingestelde Rijst Platform is de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA) wel betrokken.  Volgens Bramhdew Rambhadarat zaait de regering met deze handelswijze tweedracht onder de padieboeren.

SS

error: Kopiëren mag niet!