Nieuwe minister van Arbeid Mac Andrew: “Laat niemand achter”

De nieuwe minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken Steven Mac Andrew, laat weten momenteel bezig te zijn met het inventariseren binnen het departement wat de plannen zijn, welk deel van het beleid is opgestart om dit jaar te worden uitgevoerd. Daarbij deelt de bewindsman mee dat hij ook zijn visie geeft hoe zaken moeten lopen. “Sociale dialoog voeren zal de leidraad zijn in het handelen”, laat hij weten.

Mac Andrew duidt op het overleg met zowel de vakbeweging en werkgevers vanuit het ministerie. Voor komende week hoopt de minister de eerste kennismaking met de partijen te kunnen hebben in zijn nieuwe rol als minister.

Mac Andrew is directeur geweest van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) terwijl hij binnen de Caricom jarenlang het proces van vrij personenverkeer in de lidlanden heeft geleid. Hij was ook betrokken bij de introductie van het Decent Work-programma van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).

Voor Jeugdzaken zal er met diverse actoren om de tafel worden gezeten en naar de verschillende inzichten worden geluisterd. “Er zal dialoog gevoerd worden met de bedoeling om te komen tot een constructieve samenwerking”, licht de minister toe. “Uiteindelijk moet dit leiden tot ontwikkeling en resultaten.” De resultaten moeten verschillende sectoren en het land helpen bevorderen.

Gender focal point

Belangrijk is de positie van de vrouw. De minister wijst op het belang van inclusiviteit en de aanwezigheid van een gender focal point op het ministerie. Een andere doelgroep is de mens met een beperking. “Zij hebben recht op ‘decent work’ en participatie”, laat Mac Andrew weten. Ook de jeugd heeft de aandacht van de minister. Hij legt de nadruk op het belang van een gezamenlijke aanpak om de risico’s voor de jeugd zoveel mogelijk te beperken. Enkele voorbeelden zijn tienerzwangerschappen en deelnemen aan het onderwijs. “Het ontwikkelen van de jeugd is ook een van de speerpunten”, zegt de minister.

Momenteel inventariseert Mac Andrew dergelijke zaken om het bestaande beleid aan te kunnen passen. Over het algemeen merkt de minister op: “We mogen niemand uitsluiten van het arbeidsproces. Alle Surinamers hebben recht op een goede baan, onderwijs en participatie. Als land hebben we ons gecommitteerd aan de duurzame ontwikkelingsdoelen en daar wordt ook gesproken over decent work en gendergelijkheid.” Minister Mac Andrew merkt verder op, dat de slogan voor de duurzame ontwikkelingsdoelen is “leave no one behind” wat letterlijk vertaald ‘laat niemand achter’ betekent. “Dus op nationaal niveau moeten wij ervoor zorgen dat wij niemand achterlaten”, zegt Mac Andrew tot slot.

RB

error: Kopiëren mag niet!