Voorbereidingen voor import 1.500 melkkoeien

Er vinden thans voorbereidende besprekingen plaats op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) voor de import van ongeveer 1.500 melkkoeien. LVV-minister Parmanand Sewdien deed vorige week op een persconferentie uit de doeken, dat het de bedoeling is om dit aantal koeien onder de ongeveer 137 actieve melkboeren te distribueren die dan zorg moeten gaan dragen dat de koeien in productie worden gebracht. Elke boer zou over 10 tot 12 van de koeien kunnen beschikken.

Met het aantal binnen te halen melkkoeien kan Suriname voorzien in de lokale behoefte aan melk, zegt de LVV-minister. Sewdien deed zijn mededelingen mede tegen de achtergrond van de actuele voedselsituatie in de wereld. Voedsel wordt steeds schaarser en duurder in prijs.

Meer dan 60 procent van de melkbehoefte in Suriname wordt gedekt middels import van melkpoeder, voornamelijk uit Europa, Nederland. Daar is volgens de minister echter een situatie waardoor het zeer moeilijk is om melkpoeder te bestellen. Chinese bedrijven hebben in de afgelopen jaren zich sterk ingekocht in de melkveebedrijven en hebben ervoor gezorgd dat het overgroot deel van de melkpoederproductie richting China gaan. 

Voedselzekerheid

In het kader van de voedselzekerheid voor de bevolking is LVV bezig met voorbereidingen om dus melkkoeien binnen te halen. Daarnaast zullen er ook stimulerende maatregelen komen om de lokale melkproductie te doen verhogen. Een zo’n maatregel is de aanpassing van de opkoopprijs van rauwe melk door de Melkcentrale Paramaribo. Wanneer dat zal gebeuren is niet bekend. Vernomen wordt dat de huidige opkoopprijs van SRD 10 naar SRD 14 per kilogram verhoogd zal worden. Al enkele weken doen geluiden hierover de ronde, doch officieel is nog iets bekend gemaakt. 

De consumptiebehoefte aan melk bedraagt jaarlijks rond de 7 miljoen liter. Lokaal wordt jaarlijks ongeveer 2 miljoen liter melk geproduceerd. Het verschil van 5 miljoen liter wordt gedekt middels geïmporteerde melkpoeder. Door gebrek aan stimulerende maatregelen naar de melkveesector toe hebben veel boeren de melkproductie verlaten.

Nog slechts 137 melkboeren leveren dagelijks rauwe melk aan de Melkcentrale. De dagelijkse melkproductie lag ooit rond de 30.000 liter per dag. Deze hoeveelheid is geleidelijk aan teruggegaan naar 15.000 liter om vandaag de dag op het niveau te liggen van tussen de 7.000 tot 8.000 liter per dag. Melk is een essentieel product voor de volksgezondheid, en eigen productie is erg belangrijk voor de voedselzekerheid.

SS    

error: Kopiëren mag niet!