Spookt het in het regeringscentrum?

De oplevering van de ‘replica’s’ van de in augustus 1996 door brand verwoeste gebouwen van de Nationale Assemblee, het ministerie van Algemene Zaken en belendende panden is een gepast moment om de betekenis van deze monumenten na te gaan. 

Bijgebouwd

Het zijn geen exacte kopieën van de vergane gebouwen geworden. Er zijn behalve hout, bak- en andere gesteenten moderne bouwmaterialen gebruikt. Er is bijgebouwd. Het ligt in de bedoeling om in de toekomst verder te timmeren, bij te bouwen om aan meer kantoorruimte te komen.

Majesteitelijk

Kenners zijn niet helemaal gelukkig met de moderne bouwmaterialen die naast hout en steen gebruikt zijn. Het tast de oorspronkelijkheid aan. Dat er is bijgebouwd komt de monumentaliteit van de architectuur ook niet ten goede. Om uit te blinken is er ruimte nodig. Gevreesd wordt, dat als er nog meer aanbouwsels komen het majesteitelijke helemaal verloren zal gaan. 

Kronkels

De overheid is voornemens om binnen het complex kantoorruimte te verhuren aan particulieren. Dit plan wordt door critici als dwaas, een kronkel, bestempeld. Waarom verhuren? Een ander netelig punt is het beheer en onderhoud van het complex. 

Kabinet van de vicepresident

Het regeringsgebouw aan de Dr. Redmondstraat wordt niet representatief genoeg bevonden. Het gebouw waarin vroeger het ministerie van Algemene Zaken was ondergebracht lijkt voor sommigen een geschiktere plaats voor het Kabinet van de Vicepresident.

Emotionele en sociale intelligentie

Tijdens een werkbezoek aan de wijde omgeving van het regeringscentrum werd het oor vooral te luister gelegd bij seniorenburgers. De parate kennis, emotionele en sociale intelligentie van dit deel van de bevolking kwam tot uiting.

Genegeerd

“Volgens mij bent u voor informatie beter terecht bij de betweterige landsbestuurders-, architecten-, stedenbouwers, financiers en bedrijven die betrokken zijn bij het oplappen van de stad. Het volk wordt niet betrokken in staat geacht om mee te denken en beslissen. Wij zijn stemvee, meer niet. Wij hebben maar te aanvaarden. Van ons wordt bovendien dankbaarheid verwacht.”

Sfeer van macht en dwang

“Er heerst in het regeringscentrum een atmosfeer van macht en dwang. Wij hebben ons te richten naar het hanengedrag van de beleidsmakers. Er wordt geen gebruik gemaakt van volkswijsheid. Wij worden beschouwd als onnozele arme mensen, dus sowieso mindergeschoold met onvoldoende capaciteit om bestuurders en geleerden bij te benen.”

Zeeschuimers 

“Het monumentaal gebouw van De Nationale Assemblee op de driesprong Tamarindelaan, Henck Arronstraat en de Grote Combéweg kan niet los worden gezien van het regeringscentrum. De omgeving was vanaf het begin van de Europese kolonisatie het machtscentrum. Toen de zeeschuimers voet aan wal zetten aan de linkeroever van de Surinamerivier stond Paramaribo er al.”

Fort Zeelandia

“De handelsposten die er werden neergezet hielden geen stand. Engelsen namen het Arrowaks gebied na meerdere mislukte Europese pogingen om er vaste voet aan de grond te krijgen, in beslag. Aan het begin van de zeventiende eeuw streken de Zeeuwen neer op deze plek. De Engelsen werden verdreven. Het groeiend fort dat er al stond onderging een naamsverandering: Fort Zeelandia en werd versterkt.”

Toe-eigening

“De gezagdragers van de volksplanting verschansten zich achter de muren van het verdedigingswerk. Het was de plaats van waaruit Suriname verder werd gekoloniseerd. Paramaribo breidde zich uit en werd het overig grondgebied toegeëigend.”

Veiligheid

“De omgeving heeft een roerige geschiedenis. Het bestuur van het land werd vanuit deze fortificatie gedirigeerd.  Om het fort heen werd het paleis, het Hof van Justitie, het gebouw waarin thans het ministerie van Financiën is ondergebracht gebouwd. De Nationale Assemblee, het Kantongerecht, de gevangenis en andere imposante structuren in de omgeving verrezen uit de grond. Alles op veilige loopafstand van het fort waar wapendragers waakten over de veiligheid.”

Flora

“De geschiedenis van Suriname kan van de beplanting worden afgelezen. In de loop van de tijd werden bomen en planten afkomstig uit alle delen van de wereld naar Suriname gebracht. Het gezicht van het regeringscentrum wordt niet alleen bepaald door statige bouwwerken. De bomen, de natuur zorgen voor een uniek karakter. De beplanting voegt er pracht en praal aan toe, geeft geest en leven aan het geheel.”

Natuurbehoud

“Er wordt hoegenaamd niet aan natuurbehoud gedaan. De bomen in het regeringscentrum zijn op sterven na dood. Er wordt te keer gegaan met kettingzagen. De bomen worden dood gesnoeid. Waar zijn de flora-verzorgers, de deskundigen, de boomdokters, de bodemkundigen de natuur en tuinarchitecten.”

Weerspiegeling

“Gezegd wordt, dat de toestand waarin een tuin zich bevindt een weerspiegeling is van het geestelijk leven, het maatschappelijk welzijn en het succes van de planter. Als dat waar is, zijn de bestuurders van het land die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van plantsoenen de allerberoerdste personen waaraan deze opdracht kan worden toevertrouwd.”

Beplanting

“De bomen, de natuurrijkdom van de binnenstad is zo goed als verdwenen, omdat er niet naar wordt omgekeken. Het lijkt een uitstekend idee om bij stadsherstel in bijzondere mate rekening te houden met de beplanting en vooral het onderhoud daarvan.”

Duistere machten

“Er vonden vanaf het begin van de volksplanting gruwelijkheden plaats binnen het regeringscentrum. In het Fort Zeelandia, werden zware lijfstraffen uitgedeeld, gefolterd, gemarteld, opgehangen en doodgeschoten. Gezien de pijn het leed, de overvloed aan bloed dat er heeft gevloeid wordt de omgeving door sommige personen als zwaarbeladen met negatieve energie ervaren.”

The devil made me do it

 “Er zijn meldingen geweest van denkbeeldige gevaren, geestverschijningen, zichtbare manifestaties van bovennatuurlijke krachten. Duivelse machten waarvan mensen bezeten kunnen raken en aanzetten tot kwaadstichten, dolen rond in het regeringscentrum. Aan de a no mi verdediging van machthebbers die in het verleden in de fout zijn gegaan kan misschien worden toegevoegd: the devil made me do it.”

HD

error: Kopiëren mag niet!