OW-delegatie bezoekt door wateroverlast getroffen district Brokopondo

Een delegatie van het ministerie van Openbare Werken (OW), geleid door directeur Sergio Kadosoe, van Onderzoek en Dienstverlening, heeft woensdag 20 april een oriëntatiebezoek gebracht aan de door wateroverlast getroffen gebieden in het district Brokopondo. Tijdens dit bezoek is de situatie bij de stuwdam waargenomen, maar ook zijn enkele dorpen bezocht in de nabijgelegen gebieden die zwaar te kampen hebben met het wateroverlastprobleem. OW wil met dit bezoek kijken hoe een bijdrage geleverd kan worden aan de omliggende dorpen.

Als gevolg van zware regenval in de afgelopen periode is het waterniveau in het stuwmeer sneller dan normaal gestegen. Om hierop in te spelen zijn onlangs alle 5 spuikleppen van de Afobakadam geopend, om te voorkomen dat het water van het Brokopondostuwmeer over de dam stroomt. Op deze manier wordt er alles aan gedaan om eventuele negatieve effecten benedenstrooms van het stuwmeer zoveel als mogelijk te beperken. Sinds begin maart 2022 is men bezig met spuien.

Vanaf het bestaan van de dam is het voor het eerst dat alle vijf spuikleppen tegelijk zijn opengesteld en dit zal nog enige tijd duren. Het openen van alle spuikleppen was noodzakelijk, vooral voor het behoud van de dam. Was men niet overgegaan tot dit besluit, dan was de kans groot geweest dat het water over de dam zou stromen met alle gevolgen vandien. 

Veel dorpen aan de benedenloop van de dam ondervinden ook last van het overtollige water, een school staat nu volledig onder water. Het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) is reeds geruime tijd bezig de getroffen gebieden te voorzien van water en voedselpakketten. In samenwerking met de districtscommissaris van Brokopondo en IAmGold/Rosebel Gold Mines N.V. werkt het NCCR eraan de plaatselijke bewoners hulp te bieden die zij nodig heeft om deze periode te overbruggen.

Tot slot stelt de OW-directeur, dat de situatie in het gebied heel alarmerend is. Er zijn ook gesprekken geweest met de Staatsolie Power Company Suriname (SPCS), die benadrukt dat het spuien het gevolg is van verhoogde regenval en alles in het werk wordt gesteld om het spuien controleerbaar te houden.

error: Kopiëren mag niet!