Wet Reisdocumenten moet voorzien in regelgeving volgens internationale normen

De Wet Reisdocumenten waarvan het ontwerp thans op de agenda staat van de Nationale Assemblee voor behandeling, zal voorzien in regelgeving met betrekking tot aanmaak van reisdocumenten die beantwoorden aan internationale normen. De regels voor reisdocumenten liggen nu op het niveau van een resolutie. Er komt nu nieuwe aangepaste regelgeving op het niveau van een wet.

De wet heeft onder andere tot doel het verstrekken van fraudebestendigere reisdocumenten middels de opname van biometrische gegevens en elektronische eigenschappen. De opname van biometrische gegevens biedt de mogelijkheid om identiteitsfraude tegen te gaan. Reisdocumenten met biometrische gegevens zullen leiden tot een verbeterd elektronisch beheer.

De nieuwe wet zal ook voorzien in bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sancties om misbruik van reisdocumenten tegen te gaan. Vernomen wordt dat de regering de wet per 1 mei wil doen ingaan. Per die datum zal voor 20 landen ook geen visum meer nodig zijn om Suriname binnen te komen. Men moet wel een entree fee van US$ 50 of Euro 50 betalen. Voor een deel gaat het om eenzijdig afschaffen van de visumplicht, en voor een ander deel met landen waar afspraken mee zijn om visumplicht af te schaffen. De Wet Reisdocumenten die zal voorzien in de aanmaak van reisdocumenten met biometrische gegevens is één van de stappen in het proces om te komen tot het afschaffen van visum voor Schengenlanden. 

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) is reeds enige tijd bezig lobbywerk te verrichten bij verschillende Europese landen voor hun steun aan een nog te formaliseren verzoek van Suriname daartoe. In dat kader is de nieuwe wetgeving inzake reisdocumenten belangrijk.

Misbruik en vervalsing 

De reisdocumenten die nu in Suriname worden uitgegeven zijn onder andere nationale paspoorten, zakenpaspoorten, noodpaspoorten, diplomatieke paspoorten en dienstpaspoorten. Deze reisdocumenten zijn, met uitzondering van noodpaspoorten, wel machine leesbaar, maar niet voorzien van biometrische gegevens. De noodpaspoorten worden handmatig uitgeschreven en zijn dus niet machine leesbaar. De huidige paspoortinstructie voorziet in weinig tot geen beveiligingsmaatregelen voor het voorkomen van misbruik en vervalsing van deze reisdocumenten, inclusief identiteitsfraude zoals “look-alike” fraude. Geconstateerd wordt dat de paspoortinstructie het te makkelijk maakt voor een houder om na elke vermissing een reisdocument te verkrijgen, ook al vonden de vermissingen betrekkelijk kort na elkaar plaats. Dit werkt de mogelijkheid voor misbruik van reisdocumenten in de hand.

Elektronische gegevens

De reisdocumenten, met uitzondering van het noodpaspoort en de laissez-passer, die op basis van de nieuwe wet aangemaakt zullen worden, bevatten gegevens die in het reisdocument zijn genoteerd en een elektronische gegevensdrager waarin data zijn opgeslagen. De toegang tot de elektronische gegevens geschiedt uitsluitend middels een documentenlezer. Het noodpaspoort dat verstrekt zal worden op basis van de nieuwe wet is wel machine leesbaar. Deze wet biedt ook de mogelijkheid om een laissez-passer te verstrekken.

De openbare vergadering van het wetsontwerp Reisdocumenten stond afgelopen donderdag op de agenda, doch werd te elfder ure naar komende week verschoven. Technische herstelwerkzaamheden aan de vergaderzaal die gaande waren, konden niet op tijd worden afgerond, zo verneemt Dagblad Suriname. 

SS    

error: Kopiëren mag niet!