Nieuw juridisch praatprogramma “Praat juridisch met me”

De Surinaamse Juridische Faculteitsvereniging, die bestaat uit gemotiveerde jongeren die zich verdiepen in juridische aangelegenheden, heeft het initiatief genomen te starten met meer bewustwording over relevante wettelijke vraagstukken uit de gemeenschap te creëren, maar vooral bij de jongeren te verduidelijken.

Nieuw programma

Het is een heel nieuw programma dat met verschillende diplomaten, deurwaarders, notarissen en vooral mensen uit de toga beroepen, zoals advocaten en rechters, wordt uitgevoerd. Er worden aan hen de belangrijkste vragen gesteld die echt een verduidelijking nodig hebben bij de gemeenschap. Ook de vragen die betrekking hebben op de studie zelf zijn soms onduidelijk en met dit programma trachten de studenten wat duidelijkheid naar de gemeenschap te brengen.

Nog niet vast op televisie

Vanwege het feit dat dit programma een recent ontwikkeld programma is, verschijnt het nog niet vast op de televisie. Het is wel de bedoeling dat het binnenkort voor een ieder beschikbaar wordt via de televisie, maar dit gaat nog een tijdje duren. De technische en andere benodigdheden worden nu nog door de leden van de vereniging zelf geregeld. De vereniging heeft haar eigen public relations commissie en via de leden van deze commissie is het de bedoeling zoveel als mogelijk bekendheid te geven aan deze organisatie.

Improvisatie komt langzaam maar zeker

Dat er geïmproviseerd moet worden staat vast en hiervan zijn de studenten zich ook bewust. Ze geven aan dat ze dit niet zo op een laag vuurtje gaan laten branden, omdat er nog veel onduidelijkheid heerst in de gemeenschap. Studenten benaderen ze met vragen en daaruit kan geconcludeerd worden dat er nog heel wat informatie is die niet juist wordt overgebracht. Voor nu worden de vragen ook allemaal opgestuurd, maar de vragen komen van de leden uit het bestuur van de Surinaamse Juridische Faculteitsvereniging zelf. Woordvoerster Chanel ‘t Zand zegt tegen Dagblad Suriname, dat zij ervan overtuigd is dat er naderhand een mogelijkheid gecreëerd zal worden voor andere personen in de samenleving om vragen te deponeren in de chatruimte of zelf gewoon onder een Facebook-post die de volgende spreker aan zal kondigen. 

Het is de bedoeling dat dit een steentje bijdraagt aan vooral de juridische relevantie van niet alleen wettelijke artikelen, maar ook aan de kennis die men nodig heeft. De studenten zijn zich ervan bewust dat dit een stap is naar duurzame ontwikkeling op het gebied van kennis. De eerste gast was niemand anders dan de bekende advocaat Maureen Nibte, die heden ten dage niet meer weg te denken is in de Surinaamse gemeenschap als het gaat om strafrechtelijke vraagstukken. Het was aldus de woordvoerster een geslaagd eerste programma. In de toekomst zullen meer bekende personen met juridische kennis zich aanmelden voor een vraaggesprek.

GW

error: Kopiëren mag niet!