“Heb liefde voor de natuur en dan heb je vanzelf liefde voor jezelf”

Op 12, 13, 14 april werd door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij een training verzorgd aan boeren in het district Saramacca.

Zo’n twintig boeren en stagiaires hebben deelgenomen aan deze informatieve training om te leren omgaan met zowel compost, ziekte en plagen bij gewassen en de juiste gebruiksmethode van pesticiden. Dit zegt bondssecretaris N. de Sanders aan Dagblad Suriname. De trainingen zijn vlot en sfeervol verlopen. 

Ervaringen tijdens de trainingen

Het waren, aldus de secretaris, drie intensieve, maar leuke dagen waarvan alle mensen die hebben geparticipeerd iets hebben kunnen leren. Naar de mening van mevrouw De Sanders waren het hele leerrijke trainingen, want de boeren hebben veel geleerd.. Je bent aldus de secretaris nooit te oud om te leren. Ze spreekt de hoop uit dat het niet blijf bij deze training.

Animo voor start landbouwschool 

De Sanders is de mening toegedaan, dat er heel veel behoefte is om te weten hoe men effectief een boer kan zijn. Ze maakt de vergelijking met het volgen van een cursus om zodoende iets in de maatschappij te kunnen worden. Ze zegt verder, dat er teveel neer wordt gekeken op mensen die doen aan landbouw, vanwege het feit dat de nodige kennis vaak ontbreekt. Dit zorgt er vaak ook voor, dat er producten op de markt worden gebracht van een zeer lage kwaliteit. Ze is zich er bewust van en staat stil bij het feit, dat de producten die daarna vervaardigd worden uit dezelfde producten komen die niet goed verwerkt worden. Ze zegt daarbij gelijk “als je liefde hebt voor de natuur dan heb je ook liefde voor jezelf”. 

Ze roept boeren op om bewuster te gaan worden wanneer het aankomt op het planten en vooral het rekening houden met producten die men aan de man brengt als voedingsmiddelen. Ze wil dat de overheid door middel van het oprichten van landbouwscholen een start maakt met het bevorderen van kennis. Boeren moeten nu meer dan ooit verplicht worden zich te gaan scholen, want het lijkt op iets simpels, maar het is en blijft een intensieve taak om met de planten om te gaan.

GW

error: Kopiëren mag niet!