Uit het dagboek van een consument – Schone energie

Wij hadden het over brandstofvoorziening en prijzen. Gezien de bronnen op het vasteland en aardolievondsten voor de kust wordt verwacht dat Suriname over niet al te lange tijd kan beschikken over voldoende van het zwarte goud en daarmee ontwikkeling aanzwengelen en uit de armoede zal komen.

Puur business

Maar, dat houdt niet in dat de prijs aan de pomp zal dalen. Staatsolie is een commercieel bedrijf en laat zich leiden door de wereldmarkt. De huidige productie is ook op deze standaard afgestemd. Dat Suriname behoorlijk in de knoei zit, is nog geen reden om de brandstofprijs te verlagen voor de consument. Er wordt niet uit medelijden gehandeld. Het is puur business.  

Schone energie

Het gebruik van fossiele brandstoffen staat internationaal onder druk. Deze veroorzaken milieuvervuiling, broeikaseffect, opwarming van de aarde, luchtvervuiling, zure regen, klimaatverandering en ga zo maar door. Over de technieken en de middelen die worden ingezet in de olie-industrie bestaat veel onenigheid in de wereld. Er wordt gezocht naar schone energie.

Windmolens

Ook Suriname kijkt uit naar mogelijkheden om duurzame energie op te wekken, zonne-energie bijvoorbeeld. Tijdens het vorig regime werd de mogelijkheid nagegaan om middels windkracht energie op te wekken. Het was ijdele hoop. Bleek dat windmolens, niet zo geschikt zijn voor Suriname. Daar is open land en onophoudelijke krachtige wind voor nodig. Dus werd afgezien van windmolens. Maar deze bleven draaien in de hoofden van de revolutionairen. Maar er kwam geen schone energie uit.

Filosofie van de revolutie

De effectiviteit van de verzamelde kennis, overtuigingen, gedragingen en projecten in het paarse-kamp kan op vele punten in twijfel worden getrokken. Als wishful thinking worden beschouwd. Er werd vaak gezocht naar oplossingen die niet in overeenstemming zijn met wat kan in Suriname. 

Groots dromen

Er werd veel energie gestopt in het propageren van de filosofie van de revolutie. Durf, hoog vliegen, groots dromen, out the box denken werden aangemoedigd. Het had iets Don Quichot-achtig in zich. De drang naar ontwikkeling was psychotisch. Hoog vliegen heeft een benevelende uitwerking. Het voelt aan als victorie.  

Spirituele vrijheid

De droevige bestuurders waren niet helder van geest. Het optreden werd gekenmerkt door persoonlijke moeilijkheden. Zij hadden eigen ambities, hoog vliegen in het leven was er een van. Financieel gewin was een drijfveer. Deze toestand verzadigd met het verlangen naar een spirituele vrijheid in het leven had ook te maken met het willen loslaten van eerdere gebeurtenissen, frustraties, trauma’s en gepleegde zonde.  Er werd om tekortkomingen te verdoezelen een fantastisch beeld van succes en welvaart geprojecteerd.

HD

error: Kopiëren mag niet!