Achterstanden contributie bij Caribische organisaties belopen US$ 26 miljoen

De achterstanden in contributiebetalingen van Suriname’s lidmaatschap bij diverse Caribische organisaties belopen een bedrag van ruim US$ 26 miljoen. Het gaat om achterstanden die in de meeste gevallen teruggaan tot de periode toen Suriname tot deze organisaties was toegetreden.

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning deed deze mededeling woensdag op een persconferentie. Samen met zijn collega ministers Albert Ramdin (Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking) en Parmanand Sewdien (Landbouw, Veeteelt en Visserij) deed hij verslag van het ministerieel werkbezoek aan Barbados. De Financiën-minister had behalve een ontmoeting met zijn Barbadiaanse ambtgenoot, ook werkbesprekingen gevoerd met de leiding van de Caribbean Development Bank (CDB), het Caribbean Export Agency (CEDA) en het Caribbean Development Fund (CDF).

Uit de woorden van minister Achaibersing blijkt, dat vooral de contributie achterstand bij het CDF met prioriteit wordt ingelopen, omdat ook bij deze instelling Suriname over goedkoop financierings-kapitaal kan beschikken ten behoeve van projecten. De achterstand in contributiebetalingen bij het CDF bedraagt ruim US$ 4 miljoen. Het CDF heeft een financieringsfaciliteit van US$ van 10 miljoen aan Suriname toegezegd. Dat kan zelfs uitgebreid worden tot een bedrag van US$ 15 miljoen. Om hiervan gebruik te kunnen maken dient Suriname echter haar contributieachterstand substantieel in te lopen.

Volgens Achaibersing is ondertussen een bedrag van US$ 500.000 betaald, en indien Suriname met nog een bedrag van ongeveer US$ 1,3 miljoen de achterstand in contributie inloopt zal de financieringsfaciliteit bij het CDF open staan voor Suriname. De Financiën-minister zei, dat de achterstanden gefaseerd zullen worden ingelopen. Volgens Achaibersing gaat het bij organisaties als het CDF en de CEDA niet alleen maar om goedkope financieringsfaciliteiten, maar ook om expertise en technische ondersteuning bij projecten.

CDF interesse in agrarische sector

Wat de Caribische Ontwikkelingsbank, CDB, betreft heeft deze bankinstelling de bereidheid uitgesproken om ook financieringen te verstrekken voor projecten in de agrarische sector. Tot nu toe heeft de CDB leningen aan Suriname verstrekt voor projecten in de energiesector. Het gaat hier om forse bedragen. Door de CDB zijn 12 tot 13 projecten in de energiesector gefinancierd. De minister noemt projectbedragen van US$ 18,5 miljoen en U$S 30 miljoen. De CDB-topman Hyginus Leon komt binnenkort naar Suriname om te praten over projecten in de agrarische sector. Die projecten worden thans door een technisch team voorbereid.

Tijdens de werkbespreking met het Caribbean Export Agency (CEDA), waarbij ook een delegatie van de Surinaamse private sector aanwezig was, heeft minister Achaibersing de mogelijkheden besproken voor uitbreiding van ondersteuning van deze instelling.

De CEDA heeft thans projecten lopen in Suriname waarbij aan twee Surinaamse bedrijven ondersteuning wordt verleend in het aanboren van nieuwe afzetmarkten. Een zo’n bedrijf is de producent van de bekende Sishado ketjap. Bij het aanboren van nieuwe afzetmarkten voor Surinaamse producten zouden producenten zich behalve op de Caricom ook de ogen moeten gooien op het zuiden van de VS (Miami, Florida) en zelfs ook op Centraal-Amerika. De CEDA kan daarbij goede ondersteuning bieden. De CEDA past in het beleid van de regering op het gebied van productie ondersteuning, zegt Achaibersing. 

SS  

error: Kopiëren mag niet!