Personeel Mungra Medisch Centrum niet bereid actie op te schorten

De directie van het Mungra Medisch Centrum (MMC) in Nieuw-Nickerie heeft de bond opgeroepen, om de klachten van de leden aan te horen. De pijnpunten van de leden werden aan de directieleden voorgelegd door het bestuur van de bond. De directie maakte bekend aan de bond, dat de financiële middelen het niet toelaten om de uitbetaling in volledige mate te kunnen voldoen. Echter deed ze de aanbieding om de leden tegemoet te komen met  50% van het gevraagde bedrag.

Geen middelen

De secretaris van de bond geeft aan, dat de directie er helemaal alleen voor staat om alle personeelsleden te betalen. Met de behaalde inkomsten worden dus alle uitgaven betaald, niet alleen de leden van de bond, maar ook de aanschaf van medicinale producten en andere belangrijke zaken die op het bord van de directie liggen. Er is een 34% verhoging aangekondigd voor de ligdagtarieven, maar dit moet ook eerst in werking treden om getoetst te worden aan gangbaarheid voor inkomsten, aldus de secretaris van de bond bij het Mungra Medisch Centrum, mevrouw Ibrahim-Abdul.

Personeel niet eens met aanbod directie

De personeelsleden zijn het niet eens met het aanbod dat de directie heeft gedaan ten aanzien van de door hun gestelde vragen. Het is lastig dat de leden niet kunnen rekenen op hun vergoeding, terwijl ze hun diensten wel normaal verrichten en naar behoren. De leden mogen, aldus de bondssecretaris, niet de dupe worden van het beleid dat veranderd wordt. Al komen er drie en gaan er twee directieleden, het beleid moet gecontinueerd worden. Zelfs tijdens de Covid-pandemie waren de personeelsleden druk bezet en de leden hebben met man en macht zich ingezet voor de gemeenschap, maar dit werd, net als bij andere ambtenaren, gewoon beloond met een 17% verhoging. 

Actie gaat door

Het actiemodel van de bondsleden wordt voortgezet tot het moment dat de directie een oplossing kan vinden voor de ontstane problemen.

De secretaris van de bond geeft aan, dat de leden tot en met dinsdag werken van 7 uur ’s morgens tot en met 12 uur in de middag, verder gebeurt dit ook nog onder een minimale bezetting. Dit is de vorm die gecontinueerd zal worden totdat de directie komt met een degelijk plan om de personeelsleden tegemoet te komen. De middag- en de nachtdiensten worden wel gewoon normaal voortgezet. Er zijn veel meer vergaderdagen in het leven geroepen om ervoor te zorgen, dat de directie naar de personeelsleden  luistert.

GW

error: Kopiëren mag niet!