Mevrouw Dinie Blokland overleden

Met diepe verslagenheid maakt het hoofdbestuur van de Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP) bekend, dat ons zeer gewaardeerd lid mevrouw Dinie Blokland, is heengegaan. Na een langdurig en moedig gedragen lijden is ze op 13 april onverwacht en kalm overleden.

Uit respect voor de wil van de overledene zijn wij niet eerder met een bericht naar buiten uitgekomen. Na goed overleg met de familie die met de uitvaart belast is, hebben we nu toestemming gekregen, haar overlijden bekend te maken.

Ma Dinie, was tijdens de verkiezingen van 25 mei 2020, van grote betekenis geweest bij het behalen van de overwinningswinst van de VHP. Ze was ongetwijfeld een grote steun en stond altijd klaar voor de Oranje Partij. Ze heeft via social media, meet the people en interviews, de kiezers kunnen overtuigen om op de VHP te stemmen. We zullen haar altijd, dankbaar en erkentelijk zijn voor haar grote bijdrage. 

Het hoofdbestuur van de VHP condoleert de familie en de nabestaanden en wenst hen heel veel sterkte toe met het verwerken van dit smartelijk verlies. En dat de Almachtige u allen kracht en wijsheid moge schenken in deze zeer droevige dagen. De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden.

Rust zacht mevrouw Madini.

Het hoofdbestuur van de VHP, 

voorzitter Chan Santokhi 

error: Kopiëren mag niet!