J.A. Pengel Instituut houdt symposium ‘Financiering van onze gezondheidszorg’

Het wetenschappelijk instituut JAPIN van de Nationale Partij Suriname (NPS) houdt zaterdag 16 april het symposium “De Financiering van onze gezondheidszorg”. Het symposium is voor een ieder toegankelijk zonder vooraf te registreren en wordt gehouden in Grun Dyari aan de J. A. Pengelstraat no 77. De inloop is vanaf 08.30 uur en het symposium start om 08.50 uur.

Herhaaldelijke tekorten in de financiering van de zorg zijn alleen verergerd met de economische crisis en de Covid–pandemie. De impact op de gezondheidszorg van kostenstijgingen en eisen voor salarisverhoging eisen dat er veel meer in de zorg moet worden uitgegeven. De vraag is wat nu de knelpunten zijn, wat zijn de oorzaken en hoe kan de financiering in de gezondheidszorg worden verbeterd.

Diverse stakeholders komen aan het woord, zoals de Nationale Ziekenhuis Raad (NZR) het ministerie van Volksgezondheid, de Stichting Staats Ziekenfonds (SZF) het uitvoeringsorgaan Basis Verzekering het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en een deskundige op het gebied van nationale ziektekostenverzekeringen.

Verwacht wordt dat er meer duidelijkheid in de huidige situatie kan worden verschaft en suggesties worden aangedragen tijdens de paneldiscussie.

error: Kopiëren mag niet!