Beleid inzake vrijstelling invoerrechten wordt verbeterd

Het ministerie van Financiën & Planning gaat het beleid voor de vrijstelling van invoerrechten verbeteren. Dit zal leiden tot een rechtvaardiger vrijstellingenbeleid ten gunste van importeurs en lokale producenten, meldt het ministerie donderdagavond 14 april.

De vrijstelling van invoerrechten geldt voor eenieder, dus ook voor ondernemers, die aan de wettelijke eisen voldoen. Uit data-analyse is het vermoeden ontstaan dat er wellicht misbruik is gemaakt van deze voorzieningen. Zo worden importgoederen bijvoorbeeld anders aangewend dan is opgegeven bij het aanvragen van de vrijstelling. Dit is nadelig voor de concurrentiepositie van onder andere de lokale producent.

Het huidig beleid voor vrijstellingen kost de samenleving tenminste gemiddeld 2 miljard SRD per jaar. Het vernieuwd beleid moet ervoor zorgen dat de vrijstellingen rechtvaardig worden ingezet met als doel de versterking van de positie van producenten en exporteurs, maar meer nog het creëren van een “level playing field”.

Minister Armand Achaibersing geeft aan wat het belang is van de verbetering van het vrijstellingenbeleid: “Waar het om gaat is dat er gebruik gemaakt zal worden van vrijstellingen zodat het de economie te goede komt. Het zijn dergelijke inspanningen die uiteindelijk gaan leiden tot die gezonde economie waarover we steeds praten. We gaan niet overhaast te werk en betrekken alle stakeholders voordat er besluiten genomen worden. Het is belangrijk dat importeurs die hiervoor in aanmerking komen en vooral lokale producenten baat hebben bij het verbeterd beleid. Het intrekken van het grondstoffenbesluit of het afwentelen van goudbelastingen op lokale producenten zal geen onderdeel zijn van het hernieuwd beleid voor vrijstellingen.”

Ondernemers kunnen terecht bij de Belastingdienst voor meer informatie over vrijstellingen en de procedure voor de aanvraag.

error: Kopiëren mag niet!