SRD 10.000 financiële ondersteuning per maand voor onterecht beschoten man

Rodney Kwasiba, die door een misverstand hulpbehoevend is geworden, is gedurende een periode van 5 jaar verzekerd van een financiële tegemoetkoming van SRD 10.000 per maand. Zo kan hij in zijn dagelijkse levensbehoefte voorzien. 

Deze tegemoetkoming is door tussenkomst van vicepresident Ronnie Brunswijk aan hem verzekerd en officieel gemaakt, door ondertekening van een contract op 12 april. De ondertekening van het document vond plaats op het Kabinet van de Vicepresident.

Kwasiba liep op zondag 29 augustus 2021 een schotverwonding op, tijdens opsporingswerkzaamheden van het Regio Bijstandsteam Midden (RBTM) te Paranam  in het district Para. Het slachtoffer werd ten onrechte aangezien als verdachte. Zijn verwondingen zijn van dien aard dat, als kostwinner, hij niet meer in staat is zijn familie en zichzelf te onderhouden. Door afgelegde getuigenverklaringen van buurtbewoners, bleek na de beschieting duidelijk, dat Kwasiba daadwerkelijk onschuldig was.

Brunswijk onderkent dat dit een fout van de overheid betreft. Hij is daarom de mening toegedaan, dat hulp in deze vorm aan Kwasiba gerechtvaardigd is en de juiste verlichting zal brengen voor hem en zijn gezinsleden. 

Kwasiba heeft heel openhartig zijn dankbaarheid geuit aan Vicepresident Brunswijk, zo bericht het Directoraat Volkscommunicatie van het Kabinet van de Vicepresident.

error: Kopiëren mag niet!