Personeel Mungra Medisch Centrum Nickerie niet op een lijn met directie

Verplegend- en technisch personeel van het Mungra Medisch Centrum (MMC) in Nieuw-Nickerie zijn dinsdag 12 april in beraad gegaan. De leden zijn meerdere malen al in beraad geweest vanwege het wanbeleid inzake het uitbetalen van de personeelsleden. Verschillende toelagen worden niet op tijd uitbetaald en het personeel is dit beleid beu. Met deze actie wordt verwacht dat de leiding eindelijk aandacht zal krijgen voor de noden van het personeel.

Ontevreden personeelsleden

Het is al een geruime tijd zo, dat beloften die gedaan worden aan de personeelsleden niet worden nagekomen. De personeelsleden voelen zich al geruime tijd voor de gek gehouden. Zo konden ze het dinsdag niet meer volhouden en ging men over tot een actie die ze gezamenlijk in het leven hebben geroepen. De personeelsleden zijn ervan overtuigd dat dit het moment is dat de leiding van het ziekenhuis naar ze moet luisteren. Ze gingen fel tekeer tegen vakbondssecretaresse Rakya Ibrahim-Abdul die probeerde ze te bedaren.

“Men voelt het in de zak”

In gesprek met secretaris Rakya Ibrahim-Abdul van een van de bonden bij het MMC zegt ze aan Dagblad Suriname, dat de leden van de bond samen een groep van ongeveer 346 vormen. Over hun ontevredenheid zegt ze, dat de leden vaak te kampen hebben met late uitbetalingen. Ze voegt direct aan het gesprek toe, dat ze blij is dat het toch wordt betaald, maar ze betreurt het feit dat het soms pas geschiedt op de vijfde dag van de daarop volgende maand. Ze zegt dat dit niet het geval is bij alle personeelsleden, want de leden die een rekening hebben bij bepaalde banken krijgen hun geld meestal wel op tijd. Door deze moeilijke betalingsprocedure moeten de leden wel nog steeds in hun zak om hun schulden te betalen. “Men voelt het in hun zak”, zegt ze met een opgeheven stem. Het is te merken aan de wijze waarop de secretaris praat dat de noden van de leden toch groter zijn dan men denkt.

Wensenpakket

Uit het wensenpakket wordt ook relatief weinig gerealiseerd, zegt de secretaris verder. Ze geeft aan dat het wensenpakket sedert 1 augustus 2020 vervallen is, er zou naar haar zeggen dus een nieuw wensenpakket moeten komen, maar vanwege het feit dat er een ander directieteam is aangetreden werd de onderhandeling gestagneerd. De wensen van de leden werden toen afgekocht met de bedoeling dat er nieuwe onderhandelingen plaats zouden moeten vinden.

Van alle wensen waaruit het wensenpakket bestond, is alleen de kledingtoelage wens vervuld door de nieuwe leiding. Ook de 17% verhoging die de ambtenaren hebben ontvangen van de overheid zouden de leden moeten ontvangen, want de koopkrachtversterking van SRD 1.000 hebben ze wel gehad.  Jammer vindt Ibrahim-Abdul het, dat de leden in 2022 zelfs nog niet beschikken over de terugwerkende kracht van de jaren 2017 en 2018, nog meer, dat zelfs de terugwerkende kracht van de prestatietoelagen ook nog niet is betaald. De prestatietoelage was de druppel die de emmer deed overlopen, want die had de leden uiterlijk eind maart moeten ontvangen. De directie kwam jammer genoeg alleen met een schrijven, dat aangaf dat ze financieel niet in staat is om haar verplichtingen na te komen en dat ze de leden dus ook vragen om te wachten tot eind april.

Dit accepteren de leden niet en ze zijn ingaande dinsdag 12 april in beraad. De actie wordt naar zeggen van de bondssecretaris verscherpt indien de leiding haar verplichtingen niet nakomt.

GW

error: Kopiëren mag niet!