Parmessar wil Reglement van Orde DNA bespreekbaar maken

Rabin Parmessar, leider van de grootste oppositionele fractie (NDP) in de Nationale Assemblee, zegt het Reglement van Orde van het parlement intern tijdens een huishoudelijke vergadering bespreekbaar te zullen maken.

Enkele bepalingen in het ordereglement vindt hij niet meer van deze tijd en moeten aangepast worden. Een van de zaken die hij en zijn fractie beter geregeld willen zien is bij aanvragen voor openbare vergaderingen. Het reglement voorziet erin dat het de bevoegdheid van de voorzitter is om vergaderingen uit te schrijven. Echter moeten er duidelijke afspraken komen hoe te handelen bij aanvragen voor openbare vergaderingen. Zoals het er thans aan toe gaat, wordt er op aanvragen helemaal geen reactie ontvangen. Ook bij het indienen van initiatiefwetsvoorstellen gebeurt hetzelfde.

Vanuit het parlement is vaak aan de regering gevraagd om documenten en andere informatie over een bepaald onderwerp of vraagstuk dat aan de orde is, maar daarop wordt niet adequaat gereageerd. Dit komt ook doordat de Assembleevoorzitter onvoldoende of helemaal niet achter de gevraagde informatie of documenten aanzit. Op deze manier wordt het beleid van non-transparantie, die deze regering kenmerkt, door het parlement in stand gehouden.

De NDP-fractieleider somde tal van gevallen op waarbij vragen om informatie en aanvragen voor vergaderingen van zijn fractie zowel door de regering als de Assembleevoorzitter worden genegeerd. Het Reglement van Orde dient te voorzien in betere afspraken over deze zaken. 

SS 

error: Kopiëren mag niet!