Alliantie van Bedrijven bezorgd over opheffing grondstoffenbesluit

De Alliantie van Bedrijven bestaande uit producentenorganisaties, maakt zich ernstig zorgen over berichten als zou de overheid voornemens zijn de faciliteit van het Grondstoffenbesluit op te heffen. In een brief aan minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning vraagt ze om een onderhoud hierover. Ze zegt met ongenoegen berichten hierover uit de media te hebben vernomen.

Vermoedelijk onder druk van het IMF en in het kader van te treffen maatregelen ter afbouw van subsidies zou de overheid voornemens zijn het Grondstoffenbesluit op te heffen. 

Het regelt vrijstelling van invoerrechten op grondstoffen, hulpstoffen, halffabricaten en verpakkingsmiddelen die worden ingevoerd ten behoeve van productie in de sectoren nijverheid, landbouw, tuinbouw, sierteelt, veeteelt en visserij en in de industrieën voedingsmiddelen, frisdranken en vruchtensappen. Het huidig Grondstoffenbesluit is indertijd ingevoerd in verband met de toetreding van Suriname tot de Caricom Single Market. Het doel ervan was de ondersteuning van de concurrentiepositie van Surinaamse producenten. 

Discussies

Het Grondstoffenbesluit is een staatsbesluit uit 1997 voortvloeiend uit de Wet Tarief van Invoerrechten van 1996. Binnen de overheid zijn in de afgelopen decennia op verschillende momenten discussies geweest om de uitgangspunten van het Grondstoffenbesluit weer nader te bekijken op zijn noodzakelijkheid en effectiviteit. Ook zou de regeling bekeken moeten worden op het voordeel dat Surinaamse consumenten en fabrikanten hebben. Bij de huidige regering schijnt dit vraagstuk weer boven water te komen. Het is bekend, dat de regering thans bezig is als onderdeel van het economisch herstelprogramma het hele belastingstelsel te herzien.

“Gezien de ontwikkelingen op het handels- en economisch vlak die een enorme impact hebben op het bedrijfsleven, is het van essentieel belang om met u van gedachten te wisselen”, aldus staat in de brief van de Alliantie van Bedrijven aan minister Achaibersing.  De Alliantie zegt dat de introductie van BTW op zich goed nieuws is. Echter beklaagt zij zich erover dat haar vertegenwoordiger in de commissie BTW niet op de hoogte is van de details rond BTW en dat het zelfs nimmer is uitgenodigd voor commissievergaderingen. De commissie was juist bedoeld om met stakeholders te overleggen, waaronder de private sector. De Alliantie van Bedrijven bestaat uit producentenorganisaties zoals de AKMOS, ASFA, SHATA, VEAPS, de Associatie van Binnenlandse Industrieën, Vereniging van Surinaamse Melkboeren en het Vissers Collectief.

SS 

Ter extra informatie:

error: Kopiëren mag niet!