Gewerkt wordt aan pilotproject ‘Armoedebestrijding Ouderen’ in kader Sociaal Vangnet

Het is het voornemen van de regering om in het kader van het Sociaal Vangnet sociaal zwakke senioren burgers een steuntje in de rug te geven. Daarvoor is het pilotproject ‘Armoedebestrijding Ouderen’, onderdeel van het Sociaal Vangnet, in de pijplijn. Voorzitster Renate Wouden van de Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO – zie foto), die belast zal zijn met de coördinatie, zegt dat het om een landelijk project gaat, zo bericht de Communicatie Dienst Suriname dinsdagmiddag 12 april.

Senioren burgers zullen tot en met eind 2022 maandelijks een financiële uitkering ontvangen van de overheid. Het te ontvangen bedrag wordt opgesplitst in drie categorieën. De eerste betreft personen die leven van de Algemene Oudedagsvoorziening (AOV), dus geen pensioen ontvangen. Zij zullen in aanmerking komen voor een maandelijks bedrag van SRD 1.000. Degenen die een pensioen tot en met SRD 250 ontvangen zullen maandelijks een extra financiële ondersteuning krijgen van SRD 750. Personen die een pensioenuitkering ontvangen tussen SRD 250 en SRD 500 zullen een extra SRD 500 gaan ontvangen.

Het project zal worden opgesplitst in twee fasen. Gestart zal worden in de kustdistricten. In de tweede fase zullen burgers in Brokopondo, Sipaliwini en West-Suriname aan bod komen. Over de ingangsdatum kan Wouden nog geen uitspraak doen, daarvoor is zij afhankelijk van de instructies vanuit de overheid. “Het was de bedoeling om in april te beginnen, maar dat gaat nu niet meer lukken.”

Zij roept personen op om zich vooralsnog nergens te laten registreren. Het is haar namelijk ter ore gekomen dat individuen al senioren burgers hiertoe oproepen. “BBGO zal bekendmaken wanneer de registratie start en de nodige details verschaffen. Wij zijn in ieder geval nog niet bezig daarmee.” Verder roept mevrouw Wouden senioren burgers op om hun e-ID in orde te maken, omdat de registratie alleen daarmee mogelijk zal zijn.

error: Kopiëren mag niet!