DSB weigert contante storting valuta gekocht bij cambio’s

Suriname’s grootste bank DSB (De Surinaamsche Bank) heeft in een algemene bekendmaking laten weten dat contante stortingen van valuta gekocht bij cambio’, een bedrijf of andere derden niet meer bij haar gestort kunnen worden. Deze regeling van de bank is per maandag 11 april ingegaan.

Bij stortingen vanaf US$ 3.000 is men verplicht onderliggende documenten te overleggen die minimaal moeten bestaan uit een copie van de originele kwitantie of nota, een fotokopie van de ID, naam, telefoonnummer en adres van degene van wie het geld afkomstig is. Indien de storting gedaan wordt door een bedrijf dan dient een kopie KKF uittreksel (Kamer van Koophandel en Fabrieken) overgelegd te worden.

Voorts mag een cliënt maximaal US$/EUR 1.000 per maand storten. De stortingskosten zijn 4 . DSB zegt het recht voor te behouden om stortingen die buiten het reguliere patroon vallen nader te onderzoeken en indien noodzakelijk geacht te weigeren.

DSB-directielid Rene van Rooij zegt desgevraagd aan Dagblad Suriname, dat ondanks de 4% kosten die ze eerder sinds februari in rekening brengt voor contante valutastortingen, de bank gemerkt heeft dat in afgelopen maand maart een record volume aan contante stortingen heeft plaatsgevonden. 

Ontmoediging helpt niet

De 4% stortingskosten was juist ingevoerd om het enorme aanbod aan valutastortingen te ontmoedigen. De bank zit met een overvloed aan vooral contante US dollars in haar kluizen. Ze kan dit geld moeilijk giraal in het buitenland omzetten, vanwege het bekende probleem met deviezentransport vanuit Suriname. Van Rooij zegt, dat de meest recente  maatregel bij contante valutastortingen mede te maken heeft met de strenge naleving van compliance regels.

Dagblad Suriname verneemt uit andere financiële kringen, dat de maatregel van DSB om contante stortingen van valuta verkregen van cambio’s, een bedrijf of andere derden te maken heeft met een bepaalde trend op de valutamarkt. Daarbij zouden cambio’s, bedrijven en andere derden valutabedragen giraal bij haar laten storten, waarvoor ze 5% stortingskosten in rekening brengen. Ze verdienen dus 5% aan stortingskosten. Vervolgens zouden de cambio’s en bedrijven het giraal gestorte valutabedrag op zijn beurt contant laten opnemen en deze tegen 4% kosten weer laten storten bij de DSB. Er wordt dus  1% winst gemaakt.

Rene van Rooij wilde desgevraagd niet concreet reageren op deze ontwikkeling op de valutamarkt. Hij volstaat met de mededeling, dat zijn bank zich het recht blijft voorbehouden om contante stortingen die buiten het regulier patroon vallen, nader te onderzoeken of te weigeren. De Vereniging van Cambiohouders was voor Dagblad Suriname vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar op de maatregel van DSB.

 SS

error: Kopiëren mag niet!