Heeft Suriname een betere president nodig?

In verband met de door president Chandrikapersad Santokhi aangekondigde herschikking van zijn kabinet en overheidsfunctionarissen werd een selectie gemaakt van meningen over dit gebeuren.

Een betere president nodig?

“De president was niet elegant tegen zijn ministers en andere bestuurders. Hij had het in het kader van zijn reshuffling over: ‘wij moeten betere mensen hebben.’ Het is een sneer naar de te vervangen personen toe. Van iemand anders kregen wij te horen: ‘Het kan ook zo zijn, dat wij een betere president nodig hebben’.”

Wondteken

“Het begrip reshuffelen heeft een negatieve klank in de samenleving. Over het algemeen wordt ervan uitgegaan, dat het wijzigen van posten in verband staat met persoonlijk falen. Hij of zij die wordt gereshuffeld krijgt een stempel, een wondteken opgedrukt.”

Getuigschrift

“Een schandvlek is moeilijk uit te wissen. De overtuiging waarom de functionarissen worden gereshuffeld moet duidelijk blijken. De reden waarom een minister of functionaris wordt geschud, tegengehouden kan politiek gemotiveerd zijn. Het kan in verband staan met de gezondheid van de betrokken persoon. Het zou te maken kunnen hebben met veranderde beleidsinzichten, maar ook met prestatie en ga zo verder.”

Profielschets

“Bij het herschikken is het waarom en een duidelijke motivatie van de wijzigingen van belang voor de betrokken personen en de samenleving. Daarbij hoort ook een profielschets van de opvolger en de reden waarom de keus op hem of haar is gevallen.”

Evenwicht en tevredenheid

“De president zoekt naar betere kandidaten. Waar zoekt hij die? Bij de VHP? ABOP? Zal er om meer evenwicht te brengen gezocht worden naar capabele personen bij andere coalitiepartners? De NPS bijvoorbeeld? De beleidsmaker kan van de herverdeling van de regering gebruik maken om meer evenwicht, betrokkenheid en tevredenheid teweeg te brengen binnen de coalitie.”

Nationaler fundament

“De president klaagt erover, dat het vinden van geschikte kandidaten een hele opgave is. Er zijn in de particuliere sector ook kopstukken die het varkentje kunnen helpen wassen. Een nationaler fundament voor de regering kan geen kwaad. Het kan motiverend werken.”

HD

error: Kopiëren mag niet!