Musici Politiekapel verzorgen muzieklessen voor jongeren in ‘Opa Doeli’

Jongeren in detentie in Jeugd Doorgangscentrum Opa Doeli krijgen sinds donderdag 7 april muzieklessen van de musici van de politiekapel. Deze muzieklessen zijn onderdeel van een project van de politiekapel voor jongeren die normaal geen toegang hebben tot muziekles. De muzieklessen worden voortaan ook deel van de vorming die de jongeren bij Opa Doeli krijgen in hun resocialisatietraject.

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en politie zei, dat afgezien van de lessen in Opa Doeli, dit project ook uitgevoerd zal worden voor minder draagkrachtigen in achterstandswijken en in de districten. “Muziek is een wereldtaal, we zijn bezig met iets goeds en dit project zal de jongeren hier maar ook de samenleving ten goede komen”, zei de bewindsman. Hij drukte de jongeren ook op het hart dat ze nog een bijdrage te leveren hebben aan de opbouw van het land. “Zie jezelf niet als verloren mensen. Als land en als overheid hebben we iedereen nodig die Suriname wil helpen opbouwen. We willen niemand kwijtraken, dus na correctie willen we jullie ook terugplaatsen in de samenleving om een bijdrage te leveren.”

De jongeren hebben de minister beloofd zich te zullen inzetten en dat hij na drie maanden terug mag komen om hun vooruitgang met de muzieklessen te horen.

Kapelmeester Inspecteur Brathwaithe sprak zijn dank uit aan de minister als initiatiefnemer van dit project en bedankte hem voor de ondersteuning om dit project van de grond te krijgen. De politiekapel heeft zich met dit project langdurig gecommitteerd om muzikale vaardigheden over te dragen aan de samenleving. De muzieklessen krijgen een structureel karakter en zullen blijvend verzorgd worden. De kapelmeester verwacht dat deze lessen binnen de komende jaren vruchten zullen afleveren voor de samenleving. 

error: Kopiëren mag niet!