Einde ministerschap Saskia Walden lijkt in zicht

De minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, kortweg EZ, Saskia Walden, lijkt haar langste tijd als minister te hebben gehad. De bewindsvrouwe is al enkele dagen met verlof, maar de redactie van Dagblad Suriname heeft uit betrouwbare bron vernomen, dat ze aansluitend op haar verlof wordt bedankt. Met andere woorden Saskia Walden sneuvelt als minister.

Ze wordt naar alle waarschijnlijkheid vervangen door Reshma Kuldipsingh, nu minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, die op dit moment Walden al enige tijd vervangt.

Wie na Kuldipsingh de leiding gaat krijgen over het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, is nog niet duidelijk.

Als mogelijk opvolger van Walden zoemt de naam rond van Steven Mac Andrew, oud-voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, VSB.

Onder vuur

Al geruime tijd ligt de positie van minister Walden onder vuur. In de samenleving klinkt vooral het geluid, dat zij geen kaas heeft gegeven van economische issues. Het is haar tot de dag van vandaag niet echt gelukt om effectieve controles op prijzen van producten in winkels, vooral supermarkten, uit te laten voeren. De bewindsvrouwe lijkt maar geen grip te kunnen krijgen op prijsontwikkelingen die zwaar drukken op de inhoud van portemonnees van burgers.

Niet tevreden

President Chandrikapersad Santokhi liet medio maart dit jaar nog weten, helemaal niet tevreden te zijn over de prijscontrole werkzaamheden van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Hij zei weer met minister Walden te hebben gesproken en had haar gevraagd meer te doen op het gebied van controle van prijzen van goederen in de winkels. Het staatshoofd stelde de minister zelfs voor om desnoods de hulp van de sterke arm in te roepen en daartoe ondersteuning te vragen van het ministerie van Justitie en Politie en die van Defensie. Ondanks dat het een lastig vraagstuk is, stelde president Santokhi, dat hij de minister toch gevraagd had om meer te doen aan prijscontrole en controle op vervallen producten.

De vele geluiden vanuit de samenleving over gebrek aan prijscontrole en kritische opmerkingen hierover vanuit het parlement hadden volgens Santokhi zijn “ernstige aandacht”. “Ik hoop niet dat ik verregaande maatregelen moet nemen.”

In De Nationale Assemblee is ook gedurende de regeerperiode van de regering Santokhi-Brunswijk veel kritiek geuit op het optreden van minister Walden.

In opspraak

Rond de eerste week van november vorig jaar was Walden in opspraak geraakt toen via social media documenten van de Kamer van Koophandel en Fabrieken naar buiten kwamen van inschrijvingen van zeker tien bedrijven en stichtingen waarbij Walden was betrokken. Walden reageerde met de mededeling, dat het ging om activiteiten van voor haar ministerschap.

VHP-Assembleelid Mahinder Jogi was duidelijk: “Minister Walden moet opstappen.” “Ze moet de eer aan zichzelf houden wanneer het zo is dat ze bedrijven heeft, stichtingen heeft, althans nevenberoepen uitoefent. Conform de Surinaamse Grondwet mogen de president en de vicepresident geen nevenberoepen uitoefenen. En naar analoog daarvan geldt dat dus ook voor onze ministers.” 

De eer aan zichzelf houden

Volgens Jogi had minister Walden moeten weten bij de aanvaarding van haar ambt als minister, wat zij mag en wat zij moet nalaten. “Het is jammer dat zij dit al die tijd heeft verzwegen en dat het dan nu boven water komt en dat ze dat heeft bevestigd. Ik denk dat dit niet fatsoenlijk is en niet hoort in een democratie en zeker niet in een lijn die is uitgezet door president Santokhi waar we gaan voor openheid, eerlijkheid en transparantie. De minister zou, en men hoeft het niet eens te zijn met mij, de eer aan zichzelf moeten houden en ze zou haar portefeuille ter beschikking moeten stellen aan de president.

Showprojecten

Rond 16 december 2020 had Jogi al in de Assemblee aangekaart, dat de hoge prijzen van goederen in de winkels niet te rechtvaardigen zijn naar de gemeenschap toe. “De minister van Economische Zaken moet optreden en geen showprojecten uitvoeren door zelf naar winkels te gaan fu sori sma. De acties van het ministerie moeten ertoe leiden dat de prijzen gaan kelderen in de winkels. Je moet sluiten en niet gaan praten met die winkelier”, zei Jogi.  

Hij zei ook, dat hij de bewindsvrouwe op meerdere momenten had gezegd dat de prijzen van producten vanaf de opkoopprijs in het buitenland tot naar de kosten de haven bijgehouden moeten worden. “EZ moet hard optreden en overgaan tot acties. Ook bij de cambio’s die aan koersopdrijving doen, moeten we overgaan tot acties. Wanneer de Centrale Bank van Suriname aangeeft dat dit de koers is, dan is dat de koers. Het is falend optreden, zeker vanuit de minister van EZ, dat mede ertoe leidt dat de prijzen in de winkels hoog zijn en sma ne frede.”

Zijn collega Sham Binda had op dat moment ook geen lovende woorden voor minister Walden. “Dat een minister zelf naar een supermarkthouder gaat om met hem te praten werkt gewoon niet. Het gaat niet om show te gaan maken door even in the picture te komen en de gemeenschap te wijzen dat je bezig bent. Wij willen effectief handelen zien via een bepaalde strategie om de prijzen in toom te houden”, aldus Binda.

Mogelijk komt er nu een einde aan het ministerschap van Walden. De steeds weer terugkerende kritieken op haar functioneren lijken het einde in te luiden van de ondergang van de bewindsvrouwe.

PK

error: Kopiëren mag niet!