Tijdelijke subsidiekorting op diesel en unleaded

Het is algemeen bekend dat de oorlog in Oekraïne heeft geleid tot hoge internationale olieprijzen. De olieprijs bereikte in maart een record van US$ 130 per barrel en schommelt op dit moment rond de US$ 100-110 per barrel. Ter vergelijking, in januari was de prijs nog rond de US$ 80 USD per barrel, aldus bericht het ministerie van Financiën en Planning woensdagmiddag 6 april.

De pompprijs in Suriname wordt elke maand aangepast aan de hand van het verloop van de internationale olieprijs. Door de effecten van de oorlog zouden de nieuwe literprijzen voor april eigenlijk moeten zijn SRD 22,47 voor unleaded (SRD 3,04 verhoging) om respectievelijk SRD 24,24 voor diesel (SRD 4,37 verhoging). Deze prijzen zijn overigens vrij van Government Take aangezien deze voorlopig niet wordt toegepast. Inclusief Government Take zouden de pompprijzen SRD 25,97 respectievelijk SRD 27,39 moeten bedragen.

De turbulentie op de oliemarkt is het gevolg van een uitzonderlijke (oorlog)situatie. Dit komt op een moment dat de Surinaamse economie zich heeft gestabiliseerd en de koopkracht herstellende is. Het is van belang om onze nu opkomende economie te beschermen tegen dergelijke externe schokken. Ook bedrijven hebben daarbij een rol te vervullen. Van hen mag worden verwacht dat zij zich opstellen als good corporate citizen en niet slechts winstmaximalisatie voor ogen hebben.

Financiering subsidies gekoppeld aan extra inkomsten uit Staatsolie

Om de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de Surinaamse burgers te beperken heeft de regering het voornemen een tijdelijke subsidie in te voeren. Dit in de vorm van een subsidiekorting op diesel en unleaded. Dit komt neer op een negatieve Government Take welke met de oliebedrijven zal worden verrekend. De financiering van de subsidies wordt gekoppeld aan de extra inkomsten uit Staatsolie vanwege de internationaal hogere olieprijs. Op deze manier wordt de doorwerking van de stijging in de internationale prijs voor burgers zo veel als mogelijk gedempt.

Pompprijzen worden vrijdag 8 april in regeringsraad vastgesteld

De finale subsidiebedragen en daarmee samenhangende de pompprijzen zullen aanstaande vrijdag in de regeringsraad worden vastgesteld.

Het voorgestelde subsidiesysteem gaat uit van objectsubsidies en zijn uitdrukkelijk bedoeld als tijdelijke maatregel. Een nadeel van objectsubsidie is dat iedereen deze ontvangt, ook personen of instanties die daar eigenlijk geen aanspraak op maken. Daarnaast neemt de kans op smokkel toe naar Guyana en Frans-Guyana waar de pompprijzen fors hoger zijn en er geen subsidies worden gegeven. In dat kader is de regering overigens doende de controle aan de grenzen verder op te voeren.

Deze zullen op termijn worden vervangen door een effectiever systeem gebaseerd op subjectsubsidies. Op dit moment zijn daartoe testen gaande met electronic cash transfers. Dit systeem zal naar verwachting in de loop van dit jaar worden geïmplementeerd.

error: Kopiëren mag niet!