Oliesmokkel, dat betaalt

Onlangs heeft in Dagblad Suriname de directeur van Staatsolie Anand Jagesar erkent, dat er veel olie wordt gesmokkeld naar Frans-Guyana. Frans-Guyana (Frans: Guyane) is een Frans overzees departement en daar gelden de Europese regels alsook prijzen die gehanteerd worden in Frankrijk.

De opmerking van de Staatsolie-directeur ten aanzien van smokkel van olie is door meerdere personen in het verleden kenbaar gemaakt. Onze olieprijzen aan de pomp liggen veel lager dan bij onze Franse buren.

Bij ons noteert een liter Euro 0,85 en in Frans-Guyana Euro 1,79. Een verschil van Euro 0,94 of wel SRD 21,00. Gemakkelijk uitgerekend maakt men op een vat (barrel) 158.99 liter x Euro 0.94 +Euro 149.45 x 22.45 (koers) – SRD.3.355.

Sinds de uitbraak van de Russische invasie in Oekraïne is de internationale olieprijs verder gestegen.

Wat wij wel hebben gezien is, dat de regering in staat is geweest de olieprijs rond de SRD 19,23 te houden. Dit kan naar mijns inziens nu alleen als de overheid haast niets verdiend aan de importolie en niets  haalt uit de gewraakte government take,

Deze prijs was er min of meer toen de internationale olieprijs rond de US$ 65,00 dollar was. Nu is de prijs met meer dan 50% gestegen, wat wij weliswaar niet zien aan onze pompprijs.

De vraagstelling in deze is alleen hoelang de regering dit volhoudt door niets te verdienen op de olie en mogelijk zelfs inlevert. Wij gaan ervan uit, dat men zich ervan bewust is dat een hogere prijs over de hele linie een verhoging met zich zal meebrengen en veel onrust bij de burgers, wat wij ook zien in andere landen.

Doordat overheden niet in staat zijn de smokkel tegen te gaan is men de mening toegedaan, dat wij dezelfde prijs betalen als Frans-Guyana. Wat ze niet zeggen is, dat de prijs die ze daar betalen inclusief de heffingen voor olie, de samenleving volgens de Franse standaard terugziet in hun voorzieningen.

Overheden geven hun falen weer, doordat ze hun controlewerk niet aankunnen en de samenleving moet dan maar de prijs betalen. Er is jaren al veel geruis dat mensen met invloed er zorg voor dragen dat dit doorgaat.

De Fransen, die een goede controle hebben, hebben in het verleden smokkelolie uit suriname aangehouden, maar haast nooit hoor je dat het aan onze kant gebeurt.

Olie is big business en brengt veel geld op. Het is adviseerbaar dat deze regering wel er wat aan doet. Ze heeft overigens twee ex politiecommissarissen in de regering, dus met politionele ervaring, te weten de president en de minister van Defensie.

De staat zou gemakkelijk kunnen beginnen, door verkoop in vaten te centraliseren, met bewijs van wie het koopt en waarvoor. Bij de controle kan ook Defensie worden ingezet bij de toegangswegen naar vooral het binnenland. Het Nationaal Leger is goed getraind in dit soort logistiek werk. Er zal wel goede discipline moeten zijn, omdat ook zij omgekocht kunnen worden vanwege hun armoedige salaris. Smokkel kan alleen als mensen in het systeem omkoopbaar zijn. Bij eventuele aanhouding zou dit mogen weggezet worden als te zijn een economisch delict, waarbij men er met een boete wegkomt, maar ook strafbaar gesteld zou moeten worden.

Smokkel van olie doe je niet met een vat op je rug. Echter jarenlang zien en merken wij geen aanhoudingen, wat betekent dat de underground wereld sterker is dan de overheid. Het gaat om gezag uitstralen door de diensten die weer opgebouwd moeten worden. Ons land kan en mag niet bepaald worden door de underground groepen anders blijft het een onleefbaar land.

F. Williams

error: Kopiëren mag niet!