Noodkreet Nierstichting Suriname: “Beloftes inzake niertransplantaties worden weer niet nagekomen”

De voorzitter van de Nierstichting Suriname, Leon Brunings, en Steven Tjang-A-Sjin namens de patiënten die op een niertransplantatie wachtlijst staan, hebben maandag in een brief aan president Chandrikapersad Santokhi een noodkreet geslaakt over het maar uitblijven van niertransplantaties.

Het is niet voor het eerst dat de Nierstichting Suriname (NSS) zich richt tot betrokken autoriteiten over deze zich voortslepende kwestie. Medio december werd ook al alarm geslagen en op 11 oktober werd zelfs een petitie aangeboden.

In de brief van 4 april stellen de ondertekenaars: “Uw ministers van BIBIS (lees: Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking) en Volksgezondheid hebben op 17 december 2021 publiekelijk verklaard, dat de 1ste niertransplantatie missie in het 1ste kwartaal van 2022 zou worden uitgevoerd in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waarbij meerdere patiënten geopereerd zouden worden.” Inmiddels leven we in de eerste week van april 2022 en een eerste nierplantaties moet nog worden uitgevoerd. 

“Woorden blijken holle frasen te zijn”

“De NSS heeft bij herhaling haar twijfels geuit over het amateuristisch optreden en het ontbreken van een professioneel plan voor de niertransplantaties. Uw ministers schaden aantoonbaar het belang van de nierpatiënten. Ook nu blijken hun woorden “holle frasen” te zijn. Niemand is tot heden getransplanteerd! De NSS vindt deze situatie nog steeds erg zorgelijk, en vraagt aan U hier in te grijpen”, aldus Brunings en Tjang-A-Sjin in hun schrijven aan de president.

“Geloofwaardigheid regering staat ter discussie”

Volgens beide heren is ook “de belofte om opgenomen te worden in het stakeholdersplatform door beide ministers geschonden”. “De situatie is uitzichtloos geworden, terwijl u beloofd had dat u de patiënten niet in de steek zou laten. De geloofwaardigheid van de regering staat ter discussie.”

De NSS en nierpatiënten vragen president Santokhi dringend dat hij erop toeziet, dat de voorbereidingen voor de uitvoering van de niertransplantaties op transparante wijze plaatsvinden zodat er getoetst kan worden of continuïteit, capaciteit en duurzaamheid gewaarborgd zijn. “De betreffende ministers hebben immers een volledig plan van maart 2021 om moverende redenen gewoon opzij gezet en zijn een geheel nieuw traject ingeslagen dat nog geen enkele structuur en perspectief laat zien. Dit ten koste van de patiënten die nu een menswaardig bestaan wordt onthouden.”

De Nierstichting Suriname heeft het belang van nierpatiënten hoog in het vaandel en ziet “graag spoedige acties voor de transplantaties voordat er meer patiënten komen te overlijden”.  

Tot slot stellen Brunings en Tsjang-A-Sjin, dat de op 17 december 2021 getekende Memorandum of Understanding tussen het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en het Sint Vincentius Ziekenhuis – de ondertekening vond plaats onder coördinatie van minister Albert Ramdin van BIBIS – op 1 april 2022 zou vervallen. “Wij hebben geen informatie ontvangen over eventuele verlenging dan wel beëindiging. Hiermee is de onzekerheid toegenomen en kunnen we niet vertrouwen op de toezegging van een aanvang in juni 2022. Tevens is er ook nog geen plan gepresenteerd dat de continuïteit, capaciteit en duurzaamheid moet waarborgen en ook geen door de president beloofd communicatie platform ingesteld.”

President Chandrikapersad Santokhi had met veel ceremonieel op 4 maart vorig jaar in Paramaribo de nieuwe nefrologie poli in het Sint Vincentius Ziekenhuis geopend. Daar zouden patiënten een nieuwe nier moeten kunnen krijgen, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van dialyse. In samenwerking met het transplantatieteam van Amsterdam UMC zou een duurzaam nierprogramma worden opgezet. De bedoeling is, dat jaarlijks een team van artsen en verpleegkundigen naar Suriname komt om dit nieuwe programma te ondersteunen. 

Inmiddels zijn we een jaar verder, en nog geen enkele van de ongeveer tien gescreende patiënten heeft een niertransplantatie ondergaan. Neen, er is zelfs al een patiënt op de wachtlijst overleden, aldus de Nier-Stichting Suriname, NSS, die eerder al stelde dat het wachten is op de volgende dode.

De redactie van Dagblad Suriname heeft getracht een reactie te krijgen van minister Ramadhin en van zijn collega Ramdin, vooral op de vraag waarom er nog steeds geen niertransplantaties uitgevoerd kunnen worden, maar reacties zijn, vooralsnog, uitgebleven.

PK

error: Kopiëren mag niet!