Personeel salarisverwerking AdeKUS, MWI en CELOS getraind in ‘loonbelasting’

De training “Loonbelasting” werd van januari tot en met maart verzorgd door G.S.J. Consultancy & Trainingen-The Secret of Wisdom aan alle relevante afdelingen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), het Medisch Wetenschappelijk Instituut (MWI) en het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) belast met salarisverwerking en –controle. Na afronding van de training ontvingen de tien deelnemers een bewijs van deelname.

Het doel van deze training was om de hoofden en medewerkers van deze afdelingen de nodige theorieёn inzake loonbelasting aan te leren en die te laten toepassen middels casussen, zodat de deelnemers inzichten konden verwerven en het duidelijk zou zijn voor hen welke theorieёn er in welke praktijkgevallen gebruikt konden worden. 

De training hield in dat de deelnemers belasting kunnen berekenen die geheven wordt op de verschillende soorten toelagen en vergoedingen die de AdeKUS, het MWI en het CELOS kennen. Verder werd aandacht besteed aan de recente wijzigingen op het gebied van de loonbelasting, waardoor het personeel volledig en goed op de hoogte is gesteld van de toegepaste vernieuwingen en hoe bij eventuele veranderingen daarop te kunnen inspelen. 

Sadhana Sahadew-Lall, manager van Finance & Control van de AdeKUS, vindt dat er maatwerk is geleverd zoals aangevraagd door AdeKUS en dat de training naar verwachting is verzorgd. De opzet van de training, het lesmateriaal dat als naslagwerk zal dienen en de didactische werkvormen van de trainer zijn heel goed geweest, aldus Sahadew-Lall.

Loonbelasting is een belangrijk onderdeel voor eenieder die werkt en belasting moet betalen. Door deze training hebben zij de kennis en inzichten gekregen van de wetten en artikelen met betrekking tot loonbelasting.  Het is nu duidelijker geworden voor hen welke wetten er toegepast kunnen worden. Daarnaast heeft de trainer de artikelen middels voorbeelden gepresenteerd, waardoor die makkelijker te begrijpen zijn voor hen. Het is van groot belang de juiste stappen te ondernemen, als het gaat om “wetten en artikelen”. De trainer vond de trainees enthousiast en leergierig en heeft het verzorgen van de training als zeer aangenaam en prettig ervaren. 

Het doel van deze training was ook om meer inzichten te verkrijgen in de Loonbelasting Wet, zodat het duidelijker en helder is welke theorieёn er in welke praktijkgevallen gebruikt kunnen worden. “Per slot van rekening vindt niemand het leuk dat een deel van zijn salaris wordt ingehouden en afgedragen aan de staat. Maar de afgedragen loonbelasting is een van de inkomstenbronnen van de staat om de uitgaven te kunnen dekken”, aldus het bureau dat de training heeft verzorgd in een persbericht.

error: Kopiëren mag niet!