AW&J en Nationale Commissie Uitbanning Kinderarbeid streven naar algehele bewustwording inzake kinderarbeid

Directrice Genti Mangroe van het directoraat Jeugdzaken van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), heeft maandag doorvertaalde kinderarbeid voorlichtingsfilmpjes ontvangen van de voorzitter van de Nationale Commissie Uitbanning Kinderarbeid (NCUK), Glenn Piroe. Het doel ervan is om de taalbarrière te doorbreken en ervoor zorg te dragen dat bewustwording inzake kinderarbeid de totale gemeenschap bereikt. De voorlichtingsfilmpjes zijn tot standgekomen middels een samenwerking tussen het ministerie van AW&J en het kinderfonds van de Verenigde Naties, UNICEF. Dit meldt het ministerie dinsdag 5 april.

Voorzitter Piroe heeft aangegeven, dat de commissie zich sterk maakt voor het informeren van de totale samenleving over kinderarbeid, middels het vertalen van de kinderarbeid voorlichtingsfilmpjes naar verschillende talen. De voorzitter heeft benadrukt, dat de commissie gebruik zal maken van de expertise van het directoraat Jeugdzaken om kinderarbeid in Suriname te minimaliseren.

De NCUK zal via het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OW&C) in contact proberen te treden met de ouders van deze kinderen om ervoor zorg te dragen, dat ook bij de ouders bewustwording plaastvindt en er gezamenlijk aan een oplossing gewerkt wordt. 

Directrice Mangroe heeft aangegeven trots te zijn op de NCUK voor de stappen die genomen zijn met betrekking tot het minimaliseren van kinderarbeid. Zij heeft te kennen gegeven, dat het directoraat Jeugdzaken alle medewerking zal verlenen aan de commissie om te komen tot de gewenste resultaten in het kader van kinderarbeid.

In een eerdere ontmoeting met UNICEF zijn gesprekken gevoerd over de kansen voor de jeugd, onderwijs en de geestelijke en mentale gezondheid van kinderen, maar ook over een onderzoek om de huidige situatie van kinderarbeid in Suriname te peilen. Mangroe heeft haar dank uitgesproken en wenst de commissie succes toe met het verder voortzetten van het goede werk ter voorkoming en bewustwording over kinderarbeid.

error: Kopiëren mag niet!