Eendaags seminar ter gelegenheid 2-jarig bestaan Constitutioneel Hof

Leden van het Constitutioneel Hof hebben donderdag 31 maart met het Centrum voor Democratie en Rechtspleging een seminar gehouden om het tweejarig bestaan van het Constitutioneel Hof te gedenken. De voorzitter van De Nationale Assemblee, Assembleeleden en overige hoogwaardigheidsbekleders waren aanwezig. De inleiders van de avond waren de deskundigen mr. Hugo Fernandes Mendes en mr. Margo Waterval en de gastspreekster was mr. Sharma Lakhisaran, die minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie vertegenwoordigde.

Terugblik op in het leven roepen Constitutioneel Hof

De voorzitster van het Constitutioneel Hof, Gloria Stirling, gaf in brede lijnen aan de aanwezigen te kennen, dat het traject naar de samenstelling van dit hof niet makkelijk is geweest. Na 1975, werd pas op 4 oktober 2019 de uitvoering van artikel 144 lid 4 van de Grondwet, inhoudende regelingen met betrekking tot het Constitutioneel Hof, door De Nationale Assemblee goedgekeurd en de plaatsvervangende leden werden op 7 mei 2020 beëdigd. 

Evaluatie tweejarig bestaan Constitutioneel Hof

Het Hof heeft het niet zo gemakkelijk gehad door die twee volle jaren heen, zo liet de Covid-pandemie, de acceptatie van het pas in leven geroepen Hof en het ontbreken van de logistieke en administratieve zaken, grote zorgen achter bij de leden van het Hof. Het feit dat er een plaatsvervangende secretaris ontbrak, en die pas na 8 maanden werd ingesteld, heeft ervoor gezorgd dat het Hof haar toetsingstermijn van 3 maanden de strijdigheid van de Amnestiewet met de Grondwet en verdragen heeft overschreden. Al met al vond de voorzitter, dat er behalve negatieve momenten ook positieve momenten waren waar ze blij over kon praten, ze begon met de lancering van de officiële website van het Constitutioneel Hof waarop de Surinaamse samenleving alle informatie over het Hof wordt geplaatst. Verder noemde mevrouw Stirling de formele kennismaking met het staatshoofd en de goede samenwerking met het ministerie van Justitie en Politie, en niet te vergeten de samenwerking met De nationale Assemblee als te zijn een positief kenmerk van het tweejarig bestaan van het Constitutioneel Hof.

Het Hof staat aan het begin van constitutionele toetsing wetten Suriname

De voorzitter liet de aanwezigen weten dat al meerdere wetten ter toetsing zijn voorgelegd aan het Hof. Ze voegde eraan toe, dat de juridische hulp van leden uit de juridische gemeenschap erbij is betrokken en dat er dus al een begin is gemaakt met het toetsen van de wetten aan juridische grondslagen en strijdigheid van deze wetten. Zo maakte mevrouw Stirling ook duidelijk, dat het Hof zich inzet voor het antwoord op de abstracte vraag naar strijdigheid van een wet of delen daarvan met de Grondwet of verdragen. Ze benadrukt dat het niet gaat om de abstracte vraag naar strijdigheid van personen.

Tot slot liet de voorzitster weten, dat het Hof nog jong is en het fundament dus nog gelegd moet  worden, met de nadruk op de rechtsstatelijkheid als enige leidraad voor het Constitutioneel Hof.

GW

error: Kopiëren mag niet!