Tarnadie pleit voor compensatie padieboeren voor prijsverschil

De huidige situatie in de rijstsector, waarbij Nickeriaanse padieboeren dreigen zware verliezen te lijden door het verschil tussen hun kostprijs en de opkoopprijs, baart het Assembleelid Remie Tarnadie (NDP) ernstig zorgen. Het gros van de kleine padieboeren zal zijn seizoenkredieten niet kunnen betalen en zakken daardoor dieper in de schulden. Ze zullen bij de eerstvolgende inzaai ook niet over voldoende werkkapitaal beschikken, waardoor het verwachtbaar is dat er minder rijstarealen zullen worden ingezaaid.

Vanwege het belang van de rijstproductie voor de Surinaamse economie pleit de volksvertegenwoordiger daarom ervoor, dat de overheid de padieboeren compenseert voor het verschil tussen de kostprijs en opkoopprijs. “Desnoods ze te subsidiëren voor het prijsverschil”, zegt hij. Tarnadie kan zich niet indenken waarom de regering niet hierop inspeelt. Volgens het Assembleelid, uit het naburige district Coronie, waar op kleine schaal ook padie wordt verbouwd, is de huidige situatie weer eens het bewijs van het onvermogen van de regering om structurele maatregelen te treffen ter ondersteuning van de rijstsector. Uit handelingen in de afgelopen twee jaar blijkt volgens hem, dat de regering nooit de intentie heeft gehad om de sector te stimuleren en verder te ontwikkelen.

Remie Tarnadie is lid van de Vaste Commissie van Landbouw, Veeteelt en Visserij in de Nationale Assemblee.

Verkiezingsbelofte

Tijdens de verkiezingscampagne is volgens hem door de grootste coalitiepartij bij monde van een Assembleelid in het rijstdistrict aan de rijstboeren beloofd, dat de government take op brandstof zou worden afgeschaft. De agrariërs zouden goedkope brandstof kunnen betrekken. Tevens was beloofd, dat de rijstboeren goedkope ureum zouden kunnen kopen om hun kosten van productie verder te verlagen. De harde realiteit is echter, dat de government take juist met SRD 2 is verhoogd. Inmiddels is de prijs van ureum gestegen van SRD 165 in de periode van de vorige regering naar boven de SRD 1.300 voor een zak van 50 kilogram. Het valt volgens Tarnadie niet te ontkennen, dat de productiekosten van de boeren enorm zijn gestegen.

Naast de negatieve effecten van de vijf devaluaties door de huidige regering, hebben de boeren ook te kampen met andere kostprijsverhogende maatregelen. De verhoging van de brandstofprijs, de belastingmaatregelen, zoals verhoging van de omzetbelasting en inkomstenbelasting, aanpassing van de douanekoers en daarmee de invoerrechten, hebben onder andere geleid tot een enorme stijging van de productiekosten. 

Verwaarlozing

Daarnaast komt er bij kijken, dat de sector door de huidige regering enorm is verwaarloosd. Aan gewasmanagement en gewasbescherming is de afgelopen twee jaren niets gedaan. Het Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum, dat speciaal hiervoor is opgezet, is totaal verwaarloosd. 

Het Assembleelid verwijst naar dubieuze handelingen van de regering, die de vraag doet rijzen of ze het werkelijk meent met de rijstsector. Zo heeft de president na zijn bezoek aan Guyana het voorstel gedaan om zaaizaad uit Guyana te importeren. Volgens hem zou de Surinaamse rijst niet voldoen aan de Europese standaarden waardoor de rijstexport in gevaar zou zijn. Het staatshoofd werd hiervoor publiekelijk gecorrigeerd en gesteld werd dat Surinaamse rijst bekend staat als “long grain” van hogere kwaliteit. Tarnadie noemt voorts de poging van de regering om een rijstareaal te kopen voor drie maal de waarde, onder het mom van zaaizaadproductie. Het terrein bleek later ook nog ongeschikt te zijn hiervoor. De recente aanbesteding voor de aankoop van 4.500 ton ureum heeft volgens het Assembleelid ook niet volgens wettelijke procedures plaatsgevonden. Deze kwestie dient nader onderzocht te worden.

Belofte nakomen 

Na al deze ongewenste en onsmakelijke ontwikkelingen worden de padieboeren momenteel geconfronteerd met een ernstig probleem, waarbij de prijs voor een baal natte padie door de opkopers is verlaagd van SRD 470 naar SRD 400. De regeringsdelegatie die vorige week naar Nickerie was afgereisd, heeft volgens Tarnadie dit probleem niet kunnen oplossen. De boeren verkeren thans in grote onzekerheid en hun toekomst dreigt verloren te gaan. Tarnadie zegt dat de harde inzet en het werk van de boeren niet worden beloond. Zij voelen zich beetgenomen. Hij roept daarom de regering op om zijn belofte gedaan aan de boeren tijdens de verkiezingen in 2020 na te komen. In 2016 had de rijstsector een enorme groei gekend, waarbij na 20 jaren de rijstexport boven de 100.000 ton kwam te liggen. De inzaai was toen meer dan 37.000 hectare per seizoen. Momenteel is de rijstexport afgenomen tot 57.000 ton en is de inzaai gedaald naar 18.000 hectare. 

SS

error: Kopiëren mag niet!