Regering in spoedoverleg met Ziekenhuisraad over aanpassen ligdagtarief

De regering kwam vrijdag in een spoedoverleg met de Nationale Ziekenhuisraad (NZR) bijeen om verdere aanpassing van het ziekenhuisligdagtarief te bespreken.

De regering, vertegenwoordigd door de ministers van Volksgezondheid en Financiën & Planning en het Staatsziekenfonds (SZF), heeft op basis van haar verantwoordelijkheid en de financiële mogelijkheden een voorstel gepresenteerd aan de NZR. De Ziekenhuisraad heeft aangegeven dit voorstel nader te bestuderen. Wat dat voorstel inhoud vermeldt het ministerie van Volkjsgezondheid niet in haar vrijdag uitgebracht persbericht.

De regering heeft de informatie, dat het ziekenhuispersoneel in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) in beraad is en uitkijkt naar een structurele oplossing van de vele problemen in de zorg. Er is behalve het voorstel ook gesproken over de strategie en de tijdlijn waaraan gewerkt wordt om de problemen op een structurele wijze aan te pakken.

De regering roept het ziekenhuispersoneel op om de zorg te blijven garanderen, aangezien er concrete stappen gezet zijn om de inkomsten van ziekenhuizen te verhogen. De regering is wachtende op het besluit van de NZR. De samenleving mag erop rekenen dat de regering er alles aan doet om de continuïteit van zorg te garanderen.

error: Kopiëren mag niet!