Dc Bhola verstrekt geen vergunningen voor goudopkoop- en goudverwerkingsbedrijven

De districtscommissaris (dc) van Paramaribo Noord-Oost, Ricardo Bhola, staat geen nieuwe goudopkoop- en goudverwerkingsbedrijven meer toe in zijn werkgebied. 

Het commissariaat is overigens al enige tijd in samenwerking met het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS), het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Milieu en de Anton de Kom Universiteit van Suriname onderzoek aan het doen naar de luchtkwaliteit boven Paramaribo Noord in verband met de uitstoot van kwikdamp in de atmosfeer en naar de interne gang van zaken binnen bestaande goudopkoop- en goudverwerkingsbedrijven (zie foto’s), zo laat de districtscommissaris de redactie van Dagblad Suriname in een reactie weten. “Het resultaat van dat veldonderzoek zal naar ik hoop, voor ons alleen verlossend zijn.”

Medio maart hadden buurtbewoners van het Maikoe Project en de Gongrijpstraat en omgeving een brief c.q. petitie verzonden naar de districtscommissaris Bhola, waarin zij hun verbazing uitspraken over de komst van een goudverwerkingsbedrijf en goudopkoopbedrijf op de hoek van de Skroerkistraat en de Gongrijpstraat. De briefschrijvers gingen zelfs een stapje verder dan slechts verbazing uit te spreken. Ze schreven “met aan ontsteltenis grenzende verbazing’ kennis te hebben genomen van de komst het bedrijf Victoria Metals NV. De bewoners maakten zich ernstig zorgen. Ze schreven ook, dat de districtscommissaris meerdere keren en “ondubbelzinnig’ via de media had laten weten, dat voor dergelijke bedrijven geen plaats is in zijn werkgebied, Paramaribo Noord-Oost. Verder beweerden de opstellers van de brief, dat er geen sprake is geweest van een buurtonderzoek “zoals duidelijk omschreven in de wettelijke voorwaarden ter verkrijging van een bedrijfsvergunning voor een dergelijke onderneming”.

De buurtbewoners vreesden ernstige aantasting van hun “leef- en woongenot” door het vrijkomen van stoffen in de atmosfeer.

Volgens districtscommissaris Bhola had de eigenaar van dat bedrijf, “net als alle andere ondernemers overigens, een schriftelijk verzoek gedaan aan het commissariaat Noord-Oost voor een toestemming van Geen Bezwaar gedaan voor het opzetten van een goudopkoopbedrijf aan de Gongrijpstraat”. “En nu komt het, dit verzoek is door mij niet in behandeling genomen en is afgewezen!”, aldus Bhola tegenover Dagblad Suriname. ‘Een buurtonderzoek was dan ook niet nodig.

De afwijzing is ook kenbaar gemaakt aan de aanvrager, die echter op eigen risico onverkort door gaat met zijn bouwactiviteiten. Wellicht dat hij te zijner tijd een andere bestemming geeft aan het in aanbouw zijnde pand.”

\In ieder geval is duidelijk, dat als het aan districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost ligt er geen toestemming zal worden gegeven aan nieuwe goudopkoop- en goudverwerkingsbedrijven om zich daar te vestigen.

PK

error: Kopiëren mag niet!