Maakt een monument van de werkende klasse de bevolking bewuster dan een beeld van een vakbondsleider?

“Het staat buiten kijf, dat vakbondsleiders een vooraanstaande plaats innemen binnen de samenleving”, is de mening van haast eenieder die om een mening werd gevraagd. Suriname kent zoveel hoofden, zoveel zinnen waaruit de betrekkelijkheid van deze erkenning blijkt. 

Helden

“Vakbondsleiders in Suriname benoemen zichzelf tot helden, politiek en historische belangrijke figuren. Zij plaatsen zichzelf op een voetstuk. Er prijken meerdere standbeelden van vakbondsleiders uit de recente geschiedenis in Paramaribo. Straatnamen worden naar deze strijders vernoemd. Het kan geen kwaad om de zaak tot de juiste proporties terug te brengen.”

Waarom standbeelden?

“Eenieder staat vrij om een beeld op te richten. Op welke grond verdienen personen het om nog voordat hun stoffelijke resten helemaal zijn vergaan, met een standbeeld vereeuwigd te worden? Worden zij vanwege hun vakbondspolitieke collaboratie beloond? Is het erkenning van vakbondsverdiensten? Is het eigen- of persoonsverheerlijking?”

Ego

“Er is altijd politieke steun verleend aan het oprichten van standbeelden voor vakbondsleiders. Daarmee wordt ijdelheid gestreeld. Het wordt gezien als goed voor het ego. Binnen- en buiten de vakbeweging wordt de belangrijke plaats van de werkende klasse bij het tot ontwikkeling brengen van het land erkend. De meningen over vakbondsleiders zijn echter sterk verdeeld.”

Stemvee

“Meerdere vakbonden werden en worden door politieke partijen opgericht om stemvee te fokken. De meeste grote stakingen in Suriname hadden een politiek doel voor ogen. Het ging niet zo zeer om de belangen van werknemers, arbeiders en landbouwers, op de eerste plaats te stellen. De werkende klasse dient tot de dag van vandaag als instrument om politieke macht te veroveren.”

Juiste proporties

“Het is correcter, moreel, maatschappelijk onberispelijker, motiverender, meer bewustmakend, wanneer de werkende klasse als symboliek van de vakbeweging wordt uitgebeeld? Het wordt tijd dat de inbreng en de plaats van vakbondsleiders in de geschiedenis  van Suriname tot de juiste proporties worden teruggebracht. Een monument van de werkende klasse maakt de bevolking bewuster dan een beeld van een vakbondsleider?

HD

error: Kopiëren mag niet!