CBB-directrice Pokie: “Pilotproject Nickerie, stap in de goede richting”

Veel Nickerianen blij met nieuwe ontwikkeling Bureau voor Burgerzaken

In het verleden was het niet mogelijk voor de Nickeriaanse gemeenschap om een akte voor welke reden dan ook in ontvangst te nemen bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) in het district Nickerie. Rose, die 25 jaar is, vertelt haar verhaal aan de krant.

Ze moest zich inschrijven op een van de hogere beroepsopleidingen in het district Nickerie. Ze was pas geslaagd en zat vol blijdschap tot ze hoorde dat ze een week voordat de inschrijvingsperiode begon, haar geboorteakte nog niet had. Ze ging naar het kantoor van het CBB in Nickerie. Tot haar verbazing kwam ze daar voor een verrassing te staan, ze kon alleen nog een aanvraag doen en moest verder nog helemaal naar de stad afreizen om het in te dienen. Ze zegt nu met een brede glimlach, dat ze het ergste nog niet gehoord had en dat is, dat er ook in Paramaribo een wachttijd van drie dagen is voor het afhalen van een geboorteakte. Ze categoriseert dit als vreselijk onmenselijk, zoveel geld uitgeven alleen nog maar om je eigen gegevens in handen te krijgen.

Verbetering dienstverlening

Dagblad Suriname benaderde Anastasia Pokie (zie foto), directrice van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, en zij gaf in het gesprek aan dat het klopt. “Nickerie is een pilotproject waarbij we willen kijken hoe het verloopt”, zegt ze. De directrice vermeldt erbij, dat ze om geen enkele andere reden dan het aantal aanvragen voor aktes vanuit Nickerie, dit district als eerste heeft aangedaan. Ze zegt ook, dat ze de cijfers van de recente aanvragen heeft gezien en die  uit Nickerie kwamen na die van Paramaribo en Wanica op de derde plaats.

De directrice geeft aan, dat mensen in Paramaribo en Wanica niet zover hoeven af te reizen om over welke akte dan ook te kunnen beschikken. Ze voegt in het gesprek toe, dat aktes authentiek zijn en dat men de laatste paar jaren heel veel vraagt naar deze concrete informatie. Ze begrijpt daarom helemaal, dat de vraag naar authentieke aktes hoog is. In de loop van dit jaar is het streven van het CBB om de diensten op een centrale plek te hebben.

De directrice is bewust van de knelpunten waarmee de samenleving zit en vraagt om wat tijd, ze merkt zelfs op. dat de dienstverlening van het CBB nog niet op een juiste niveau is, maar zegt dat kleine stapjes maken en het sturen in de goede richting als het gaat om decentralisatie

GW

error: Kopiëren mag niet!