Padieboeren woedend over verlaagde opkoopprijs – Protest te Henar, Nickerie

Enkele tientallen padieboeren in Nickerie hebben woensdag te Henar hun ernstige misnoegen geuit over de verlaagde padieopkoopprijs. Deze is de afgelopen dagen van SRD 470 per baal van 79 ilogram flink naar beneden getuimeld naar SRD 400 en zelfs SRD SRD 380. De rijstverwerkers/exporteurs zien zij als de grootste boosdoener van de lage opkoopprijs van padie. Die beweren dat de exportprijs van rijst naar de regio flink is gedaald. De boeren noemen dat een drogreden. Zij zien geen enkele aanwijsbare redenen waarom de opkoopprijs van de één op de andere dag verlaagd wordt.

Volgens boeren kopen sommige rijstverwerkers geen padie meer op, omdat naar hun zeggen de pellerijen reeds vol zitten. Anderen weer kopen slechts padie op van hun vaste klanten. De gemoederen tijdens de protestactie gisteren waren erg verhit.

De boeren waren voor een vergadering bijeengeroepen door de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA) ter bespreking van de padieopkoopprijs. SPBA-voorzitter Harinandan Oemraw zegt, dat de boeren met de verdere verlaging van de padieopkooprijs het absoluut niet zullen redden en verder in de schulden zullen raken. Hij roept de regering op te interveniëren.

Tijdens de vergadering van woensdagmorgen moest de SPBA-voorzitter zelf ook flinke kritiek incasseren van enkele boeren. Hem wordt verweten niet voldoende te doen voor de boeren.  Oemraw wuifde dat weg door te stellen, dat het de verwerkers zijn die de prijs bepalen. Hij vindt dat de regering meer moet doen om de boeren te beschermen tegen de kartelvorming van de rijstverwerkers. Het feit dat er geen economische redenen aan te wijzen zijn voor de verlaagde padieopkoopprijs, is het zoveelste bewijs dat de rijstverwerkers/exporteurs naar eigen believen bepalen voor de boeren wat de prijs is van padie. Volgens sommige boeren kan de regering niet optreden tegen de grote rijstverwerkers, omdat zij de grote sponsoren zijn van de VHP.

Spoedoverleg

De Vereniging van Padieproducenten (VPP), de andere grote boerenorganisatie in Nickerie, vindt dat de regering c.q. de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij met de meeste spoed naar Nickerie moet komen om te overleggen met alle actoren in de sector over de opkoopprijs. 

Volgens VPP-voorzitter Bramhdew Rambhadarat van de VPP zegt de regering dat er sprake is van vrije marktwerking in de rijstsector. Maar, het kan toch nimmer zo zijn, dat de boeren zodanig worden gedrukt om ver beneden hun kostprijs hun product te verkopen. Daar is volgens hem de taak van de regering om de boeren te beschermen. De boeren kunnen volgens hem niets uitrichten tegen de machtige rijstverwerkers/opkopers. De huidige padieoogst in Nickerie bevindt zich thans in een piekfase. De oogst zal nog twee weken tot maximaal drie weken duren. Dan zijn alle padiearealen afgeoogst, en de boeren zijn nog steeds niet zeker of zij genoeg voor hun padieoogst zullen ontvangen om uit hun kosten te komen. Volgens de VPP-voorzitter kan de regering mooi zeggen, dat er sprake is van vrije marktwerking, maar de regering ziet toch ook dat de prijzen van brandstof, ureum en andere inputs met 200 tot 300% zijn gestegen. De opbouw van de productiekosten van de padieboer is bekend.

Volgens de calculatie van de VPP moet een baal natte padie af veld minimaal SRD 516 kosten. “Het is toch absurd dat de regering toestaat dat de boer een opkoopprijs aangeboden krijgt die veel minder is dan dat de kosten”, aldus Bramhdew Rambhadarat.

Tijdens de protestactie woensdag nabij de Henarbrug was de politie sterk aanwezig om het geheel in ordelijk te laten verlopen. De Henarbrug werd door politiemanschappen versperd om te voorkomen dat de boeren de doorgang van het verkeer zou stremmen. Ondanks dat de gemoederen verhit waren, verliep de protestactie zonder noemenswaardige incidenten.

SS

error: Kopiëren mag niet!