Javaanse organisaties vragen in petitie instelling Javaans Nieuwjaar

Een aantal Javaanse religieuze en culturele organisaties hebben woensdag in een petitie aan minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse zaken (BiZa) de invoering bepleit van het Javaans Nieuwjaar als een nationale vrije dag. Ondersteund door enkele honderden leden en ondersteuners gestoken in de typische Javaanse klederdracht, trok men gistermorgen naar het hoofdkantoor van Binnenlandse Zaken.

Aan de regering wordt in de petitie het verzoek gedaan om aan de Surinamers van Javaanse afkomst alsnog die erkenning te geven voor hun continue en onbaatzuchtige bijdrage aan de Surinaamse natie. “De Javaanse gemeenschap is onrecht aangedaan, vanwege het feit dat de Commissie Nationale Vrije Dagen Suriname in 2012 had voorgesteld om een vrije dag voor zowel de Javanen als de Chinezen toe te kennen. Voor de Chinezen heeft de toenmalige regering het voorstel overgenomen, maar voor de Javaan was dat niet het geval”, zo staat in de petitie. Aan de regering wordt gevraagd deze oneerlijke bejegening ongedaan te maken.  

Tijd voor erkenning

Minister Bronto Somohardjo sprak na de in ontvangstname van de petitie de opgekomen menigte toe. Hij zei daarbij dat het in zijn ogen inderdaad tijd is dat de Surinamers van Javaanse afkomst die erkenning krijgen voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van het land. Volgens Somohardjo komt de Javaan niet zomaar op straat en dat zij ook geen vrije dag zoekt omwille van het vrij zijn, “maar om erkenning te krijgen”. De minister diende een lokaal dagblad van repliek met de kritiek in een commentaar waarin naar aanleiding van de instelling van het Javaans Nieuwjaar gesteld wordt, dat de Javaan in de rol van “zielige Javaan” wil gaan. Somohardjo noemt dit een grove minachting en een zware belediging. Hij vindt het onvoorstelbaar dat de krant dit doet. Hij vraagt zich af of men zich ook zo zou uitlaten indien de president in de rol zou gaan van “zielige Hindoestaan” of indien de vicepresident in de “rol van zielige creool”. De petitie zegt de minister door te zullen geleiden naar vicepresident Ronnie Brunswijk en president Chandrikapersad Santokhi. Hij is er zeker van dat de president en de vicepresident de nodige ondersteuning zullen geven aan het verzoek.

Bronto Somohardjo roept de Javaanse gemeenschap op de instelling van het Javaans Nieuwjaar als nationale vrije dag te ondersteunen. Indien niet, vraagt hij hen echter ook om de instelling van de vrije dag niet tegen te werken. In dit verband noemde hij expliciet de namen van de NDP-Assembleeleden Ann Sadi en Soewarto Moestadja. Somohardjo meent te weten dat de NDP-fractie tegen de instelling van de nationale vrije dag is, maar roepen de twee genoemde DNA-leden op om mee te gaan met de duizenden Javanen voor de instelling van het Javaans Nieuwjaar als een nationale vrije dag.

Absoluut onjuist

Soewarto Moestadja noemt desgevraagd de aanname van minister Somohardjo als zou hij (Moestadja) en zijn NDP-fractie tegen de instelling van de nationale vrije dag zou zijn absoluut niet juist en helemaal misplaatst. Moestadja wijst er met nadruk op, dat tijdens zijn ministerschap op het ministerie van Binnenlandse zaken in de Bouterse-I regeerperiode er juist een beleid is ontwikkeld van hoe om te gaan met het vraagstuk van nationale vrije dagen.

Met betrokkenheid van actoren in de samenleving is in 2012 een beleidsdocument geproduceerd . Dit beleid is ontwikkeld vanuit het gegeven, dat de Surinaamse samenleving multi-etnisch, multi-religieus en multi-cultureel van samenstelling is, en dat onderling respect en waardering daarbij essentieel is voor de harmonie en ontwikkeling van het land. In het rapport van de Commissie Nationale Vrije Dagen in Suriname van 2012, dat in opdracht van Moestadja toen als minister van Binnenlandse Zaken, is geproduceerd is gesproken over het Chinees Nieuwjaar en het Javaans Nieuwjaar als nationale vrije dagen. Vanwege politieke ontwikkelingen in 2014, moest Moestadja, die toen minister was namens Pertjajah Luhur, aftreden.

Moestadja zegt desgevraagd aan Dagblad Suriname, dat zijn benadering van het vraagstuk van nationale vrije dagen toen en nu nog steeds niet één is ingegeven door electorale overwegingen. Zijn benadering en die van zijn huidige politieke partij is gebaseerd op de functionaliteit van de diversiteit van de Surinaamse samenleving. Daarbij zijn onderlinge respect en waardering essentiële hoekstenen. Het is incorrect om te stellen dat de NDP niet van Javanen houdt gebaseerd op het gegeven dat de instelling van de nationale vrije dag tot nu is uitgebleven. In 2014 is onder bewind van zijn opvolger op BiZa éénmalig het Javaans Nieuwjaar verheven tot nationale vrije dag.

“Indien de inzichten in de samenleving die er toen nog niet waren en die er nu wel zijn om de dag tot een nationale vrije dag te verheffen “dan ben ik de eerste om zulks toe te juichen en te ondersteunen”, aldus de voormalige BiZa-minister en thans Assembleelid. 

Tijdens de aankomende begrotingsbehandeling zegt hij nader op dit vraagstuk te zullen in gaan. Waar het bij hem om te doen is, is dat elk besluit van het politiek bestuur niet ingegeven moet zijn op electorale overwegingen, maar op grond van de functionaliteit van het karakter van de diversiteit van de samenleving. Daarbij dienen aspecten van onderling respect, waardering en acceptatie functioneel te zijn voor de eenheid, harmonie en ontwikkeling van het land. Tegen die achtergrond zegt Moestadja de instelling van het Javaans Nieuwjaar als nationale vrije dag te ondersteunen.

SS

Tekst foto’s

Mr. Edward Redjopawiro overhandigt namens tientallen Javaanse religeuze en culturele organisaties de petitie aan minister Bronto Somhardjo van Binnenlandze zaken. Dat gebeurde gistermorgen om het terrein van het min

error: Kopiëren mag niet!