OW ontvangt nieuwe vuilcontainers en afvalbakken….

Het Directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) van het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft maandag bij het Directoraat Onderzoek en Dienstverlening aan de Duisburglaan, vuilcontainers en afvalbakken in ontvangst genomen van de leverancier. Er was al geruime tijd sprake van niet voldoende afvalbakken en containers. Om hoeveel containers en bakken het gaat vermeldt het ministerie niet in haar uitgebracht persbericht….

OGA-directeur Bholanath Narain voerde tijdens de ontvangst van de levering aan, dat de draad nu weer opgepakt kan worden, wegens het feit dat diverse instanties en scholen al maanden en zelfs jaren wachten om invulling te geven aan deze behoefte.

Vuilcontainers en afvalbakken zijn veel gevraagd door voornamelijk overheidskantoren over heel Suriname. Ook scholen kampen met dit enorme probleem. Alvorens wordt overgegaan tot de distributie van de afvalcontainers, zal een strak beleid erop worden losgelaten. Na een inspectie op locatie, in hoeverre er behoefte is aan een vuilcontainer of een afvalbak, zal het proces van verstrekking plaatsvinden. Er zijn zeker ook eisen waaraan een instantie moet voldoen om in aanmerking te komen voor een container. 

Volgens OW-minister Riad Nurmohamed zijn de oranje vuilnisbakken te klein, waardoor die heel snel volraken, vandaar dat in het vervolg grotere formaten zullen worden aangeschaft. Dat lijkt een understatement. Iedereen wordt al jaren geconfronteerd met in ieder geval propvolle afvalbakken in de stad, met name in en rond het centrum van Paramaribo. Ze puilen uit van de rotzooi, dat daardoor ook op straat terechtkomt. Ze worden niet op tijd geleegd, er lijkt nauwelijks toezicht te zijn. Het is dan ook de hoogste tijd dat er nieuwe en grotere afvalbakken komen en een effectiever toezicht, om herhaling van overvolle afvalbakken te voorkomen.

Verder zegt de OW-minister, dat instellingen die geen jaarverslagen kunnen aantonen, niet in aanmerking komen voor een vuilcontainer. Instanties die de kosten aan kunnen zullen moeten betalen.

OW komt binnenkort met een nieuw afvalbeleid op dit gebied. Het ligt in de bedoeling dat wordt overgegaan tot het scheiden van ons afval. Het ministerie werkt hard aan een schoon en duurzaam Suriname, derhalve zal de start van de distributie zo spoedig mogelijk plaatsvinden.

error: Kopiëren mag niet!