VHP: Vasten is een vorm van zuivering van de ziel

Het vasten is een van de vijf zuilen binnen de Islam. Het is een verplichting voor iedere moslim die daartoe in staat is. De heilige vastenmaand Ramadan is een speciale maand voor de moslims, in deze heilige maand zijn de mensen vrijgevig, inschikkelijk en behulpzaam. Ramadan is een gelegenheid om eigenschappen als vergevingsgezind te zijn, geduld en zelfbeheersing te ontwikkelen.

Ramadan geeft een belangrijke boodschap om behoeftigen en kansarmen te dienen. Het bevestigt ook opnieuw het belang van gelijkheid, broederschap en mededogen. Door middel van het vasten leert de mens het principe van oprechte liefde. Het vasten wordt gezien als vorm van zuivering van de ziel en uit dankbaarheid naar Allah toe, voor alles wat hij gegeven heeft. 

Moslims vieren deze maand door hun toewijding aan de zorg voor mensen in nood te hernieuwen, goede daden te doen en familie- en gemeenschapsbanden te versterken. Deze acties weerspiegelen veel van de waarden die moslims delen met mensen van andere religies in ons land en over de hele wereld, waaronder dienstbaarheid, medeleven met de minderbedeelden en eenheid in gemeenschappen.

De Islam legt grote nadruk op het lichamelijk, zedelijk en geestelijk ontwikkelen van de mens. Voor velen is deze maand dan ook een gelegenheid om zich te concentreren op reflectie en spirituele groei, geduld, vergeving en veerkracht. Elke les is op zichzelf diepgaand en vormt samen een harmonieus geheel. In Suriname zijn we gezegend met moslimgemeenschappen die zo divers zijn als ons land zelf. 

Terwijl moslims de heilige maand vieren, worden we eraan herinnerd dat we één Surinaamse familie zijn. Als partij zijn we verplicht en toegewijd aan het beschermen van de burgerrechten van alle Surinamers, ongeacht hun religie of afkomst. We vieren onze gemeenschappelijke menselijkheid en toewijding aan vrede en gerechtigheid voor iedereen. 

En in deze maand van bezinning moeten we blijven samenwerken om het lijden van behoeftigen te verlichten. Deze heilige tijd herinnert ons aan onze gemeenschappelijke verplichtingen om de waardigheid van ieder mens hoog te houden. Als mens zijn we allemaal gelijk, het leert de waarde en het belang van naastenliefde en barmhartigheid. 

De ramadan is een maand waarin de eenheid en saamhorigheid van de mensheid centraal staan. Het vasten is een doeltreffende onderrichting in de beheersing en wilskracht. Het vasten leert de mens het vermogen tot aanpassen van het leven. Je gehele dagelijkse routine wordt gewijzigd en je zult moeten wennen aan nieuwe regels en etenstijden.  

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) doet een beroep op niet-moslims, alle ondersteuning te geven aan de moslims die vasten, opdat zij succesvol kunnen zijn in hun nobel doel. Door wederzijds respect en tolerantie te tonen voor alle geloven kunnen we de saamhorigheid en eenheid in de samenleving bevorderen en natievorming stimuleren. 

De VHP doet een dringend beroep op de samenleving om de covid-19 protocollen in acht te nemen. De partij wenst de samenleving, maar in het bijzonder de totale moslimgemeenschap veel kracht, wijsheid en zegen toe gedurende de vasten periode. Ramadan Mubarak!

VHP

error: Kopiëren mag niet!