Minister Amoksi zoekt versterking samenwerking met Nederlandse politie en justitie

In het kader van de verdere professionalisering en uitdieping dan wel versterking van de bilaterale samenwerking tussen Suriname en Nederland – meer specifiek met betrekking tot versterking van de rechtsstaat Suriname – heeft minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (JusPol) met een delegatie een werkbezoek gebracht aan diverse betrokken instanties en organisaties in Nederland. 

De delegatie bestond verder uit de directeur Beleidsvoorbereiding en Beheer (BVB) van het Korps Politie Suriname (KPS) Rishi Akkal, commissaris van politie Santusha Welzijn, lid van het Bureau Mensenrechten JusPol, drs. Georgine Acton en mr. drs. R. E. Karg, beiden in hun hoedanigheid van adviseurs van de minister. 

Er is gesproken met Monique Commelin, directeur Politioneel Beleid en Taakuitvoering tevens plaatsvervangend directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio’s bij het ministerie van Veiligheid en Justitie Nederland, met de korpschef van de Nationale Politie Nederland de eerste hoofdcommissaris van politie Henk van Essen en met de regiochef Amsterdam, hoofdcommissaris Frank Paauw.

In deze gesprekken zijn mogelijkheden besproken over een verdere samenwerking tussen beide politiekorpsen op het niveau van capaciteitsversterking, met een focus op specialistische politiezorg, alsook het optimaliseren van de bedrijfsvoering en Human Resource  Management (HRM) van het KPS. Binnen het “Makandra”-project zijn er leergangen in concept gereed die dit jaar nog van start zullen gaan, waaronder financieel rechercheren, recherchevaardigheden en forensische opsporing, buurtmanagement en de inspecteursopleiding. 

Ter finaliseren van deze leergangen heeft de directeur BVB binnen de KPS tezamen met het hoofd van de Surinaamse Politie Academie, hoofdinspecteur van politie Maureen Palmtak, gesprekken gevoerd met de counterparts en deskundigen. Tevens is met de Nederlandse Politie Academie van gedachten gewisseld omtrent reorganisatie van het politieonderwijs met het oog op borging van duurzame leergangen gebaseerd op de reële behoefte van de operatie van het KPS. 

Op de foto minister Amoksi met Jacobine Geel, directrice van het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht welk college 28 maart door de bewindsman en zijn delegatie werd bezocht.

error: Kopiëren mag niet!