Districtscommissarissen leveren hun districtsplannen in

Districtscommissarissen hebben hun districtsplannen ingediened bij de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) Gracia Emanuël. De bewindsvrouwe feliciteerde alle dc’s met de indiening welke niet zonder meer heeft plaatsgevonden. Zij gaf in haar toespraak aan, dat er een heel lange weg is afgelegd. “Van hoorzittingen en het vergaderen met ressortraadsleden en districtsraadsleden tot op dit moment. We hebben ons aan onze wettelijke verplichtingen gehouden net zoals dat in onze wettelijke regeling staat opgenomen.” 

De dc’s  Ricardo Bhola en Fulgence Javinde van respectievelijk Paramaribo Noord-Oost en Zuid-West, beten de spits af bij het indienen van de districtsplannen. Hierna volgden de districten Wanica, Nickerie, Coronie, Saramacca, Commewijne, Marowijne, Para, Brokopondo en Sipaliwinie.

Deken Shafiek Goelaman tevens districtscommissaris van Wanica Zuid-Oost, sprak de hoop uit dat tenminste een paar van de projecten zullen worden uitgevoerd. Dit verzoek werd door meerdere districtsbestuurders gedeponeerd, waaronder Marlene Joden van Para en Olivia Dominie van Marowijne Zuid-West. Zij benadrukten dat projecten serieuze aandacht moeten krijgen en dat middelen vrijgemaakt moeten worden zodat deze gerealiseerd kunnen worden. 

Minister Emanuël gaf vervolgens te kennen, dat wanneer een districtsplan wordt ingediend, een ieder verwacht dat de middelen beschikbaar gesteld zullen worden om de plannen uit te voeren. Echter loopt het in de praktijk heel anders. “Desondanks wil ik u beloven dat de plannen niet zullen belanden in mijn lade en ik mijn uiterste best zal doen deze plannen voor te houden aan mijn collega’s in de Raad van Ministers. De burgers willen tastbare zaken zien en er is genoeg aangehaald wat prioriteit geniet binnen de districten en dat het tijd wordt dat we gaan naar het uitvoeren van deze projecten.” 

De bewindsvrouwe bemoedigde het korps van districtscommissarissen om niet op te geven, maar de burgers warm te blijven houden dat zaken gerealiseerd zullen worden. Al zou het zijn, dat maar 45 procent van de projecten gerealiseerd zou kunnen worden. 

Een districtsplan omvat diverse projecten die het district voornemens is het komend jaar uit te voeren. Deze plannen worden mede aan de hand van de ressortplannen opgesteld. Daarbij is het houden van hoorzittingen van eminent  belang. Tijdens de hoorzittingen leveren de burgers van het district hun bijdrage in de vorm van voorstellen, knelpunten en oplossingen het district rakende. De participatie stopt echter niet bij de hoorzittingen, maar het is een continue proces.

De indiening van het districtsplan is een wettelijke verplichting voor de districtscommissarissen conform artikel 52 van de Wet op Regionale Organen, waarbij alle districtsplannen uiterlijk eind maart ingediend dienen te worden bij de minister van ROS. Met de indiening van de districtsplannen is voldaan aan de wettelijke verplichtingen. De districtsbegrotingen worden eind mei ingediend.

error: Kopiëren mag niet!