Doekhie (NDP): “Er is een jurisdictie probleem bij bouw brug Corantijnrivier”

Deze week publiceerde Dagblad Suriname twee uitgebreide artikelen over de gang van zaken, sinds 2010, rond het traject richting de toekomstige bouw van een brug over de Corantijnrivier. Op dit moment is nog steeds niet duidelijk wanneer een eerste schop de grond in gaat aan Guyanese- en Surinaamse zijde van de grensrivier. 

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken liet de redactie van Dagblad Suriname weten, dat hij verwacht dat de bouw in 2023 “zou kunnen starten”. Enige zekerheid is er niet en er zijn ook nogal wat onduidelijkheden, waaronder een volgens de bewindsman nog uit te voeren haalbaarheidsstudie. Maar, rond 18 november vorig werd nog gesteld, dat een haalbaarheidsstudie voor de bouw van de brug over de Corantijnrivier “binnenkort afgerond” zou worden.

Het oud-NDP-Assembleelid Rashied Doekhie heeft beide artikelen gelezen en de uitlatingen van minister Nurmohamed en heeft geen goed woord over voor de bewindsman en de gang van zaken rond het Corantijnrivier brug-project. Daarenboven speelt er volgens de oud-politicus ook een zeer belangrijk aspect waar nauwelijks een woord aan wordt besteed: jurisdictie. 

Doekhie: “Er is een jurisdictie probleem. En, dat had president Bouterse ook met betrekking tot de bouw van deze brug. Daarom was het ook voorlopig stopgezet. De mening is, dat de Corantijnrivier aan Suriname toebehoort. Guyana wil ook geld zetten in de bouwactiviteiten, maar zij claimen ook dan rechten op deze brug. En, als je als land, als staat, als Suriname dat toegeeft, akkoord gaat ermee, betekent dat dat je een stukje soevereiniteit van je land weggeeft. Ze hebben al Tigri, en nu ga je de Corantijn ook weggeven. Vandaar, dat Bouterse niet wilde onder die omstandigheid, condities, de bouw laten doorgaan, anders, nogmaals, claimt Guyana een stuk van de Corantijn. En dat probleem moet nog worden opgelost. Weet meneer Nurmohamed dat?”

Doekhie weinig enthousiast over minister Nurmohamed

De oud-NDP parlementariër klinkt niet enthousiast over het functioneren van de minister van Openbare Werken. Doekhie zegt, dat “met een Riad Nurmohamed ga je nooit een brug kunnen bouwen.” “Het is een man die niet nadenkt, leeghoofdig is en alleen maar rotzooi vertelt. Laat mij het anders stellen: wanneer deze man zijn verstand met verlof is, maakt zijn mond overuren. En hij houdt iedereen voor de gek. Ze gaan een studie maken, ze geen dit maken, ze gaan dat maken…. om het land uit te buiten, geld op te maken. Ik zeg dit, omdat allang de studie is gemaakt, de tekening is gemaakt, alle strategieën zijn uitgewerkt, en de zaken liggen daar op z’n kantoor.”

“Het hele afgewerkte project ligt in bureaulade OW-minister”

“De Staat Suriname, met name het ministerie van Openbare Werken waar hij minister is, heeft ook een intentieverklaring, een Memorandum of Understanding, MoU, getekend met Ballast Nedam. Die heb ik onder ogen gehad en die ligt bij hem. Dus, wanneer Nurmohamed zegt, en men zegt, dat men nog studie moet doen, bedrijven uit het buitenland moeten gaan kijken wat ze gaan moeten doen, dat soort flauwekul moet deze minister niet aan mij komen vertellen. Laat hij daar in zijn bureaulade gaan kijken. Het heel afgewerkt project is daar. De MoU was getekend door minister Ramon Abrahams, in bijzijn van mij als DNA-lid van het district Nickerie. Dus dat is één. Twee, men weet op het ministerie drommels goed, dat de president van Suriname, de heer Santokhi, nog steeds bezig is om te kijken naar de locatie. Let wel, schrik niet, Santokhi is nog bezig te kijken naar de locatie. Zijn ideeën gaan uit en dit hebben wij besproken. Hij heeft dit met mij besproken en het idee is geopperd de brug ergens bij Orealla te zetten – dat is de rivier opwaarts richting Apoera. En dan wordt het goedkoper en beter voor de ontwikkeling van het gebied. Namelijk, dan kan de 66 kilometer weg naar Apoera worden gemaakt, en als je uit Paramaribo komt, je komt in Nickerie voor vertier, je rijdt de volgende ochtend naar de Blanche Marie vallen, in ieder geval het Bakhuisgebergte, of je gaat verder naar Guyana. Links en rechts van de weg kunnen landbouwarealen komen. En de brug komt daar, een voordeel is er: de rivier is daar ondiep, dus je hoeft niet die geweldige hoge brug te gaan maken – dat gedeelte althans. Daar is de rivier ook smaller, dus je geeft minder geld uit voor de brug en het verschil zet je in de asfaltering van die weg en dan heb je bijna een miljoen hectare omringd. Dus, al deze dingen zijn er nog.” 

“Die brug gaat er nooit komen met zulke mensen”

“Wanneer die minister bezig is dingen te vertellen, dan weet hij of niet veel of hij kraait alleen nonsens uit. Ik zeg wel, dat ik voorstander ben van de brug, omdat er ontwikkeling gaat komen in dit gebied. Maar, als je met zulke mensen bezig bent, dan zal die brug nooit komen. Ik heb hem nog meegemaakt als Assembleelid en ik heb hem nog nooit iets zinnigs goeds horen zeggen. Zijn naam bij mij is dan ook leeghoofd.”

PK

error: Kopiëren mag niet!