“Bondsvoorzitster Mangre wordt nog steeds door haar leden gedragen”

In gesprek met Dagblad Suriname gaat shopsteward P.G. van de Bvl/ALS (Bond van Leraren/Alliantie van Leerkrachten in Suriname) in op gestelde vragen van de redactie. Aan P.G. werd allereerst gevraagd hoe het gesteld is met de communicatie tussen shopstewards en de leden van de bond en of het klopt dat er informatie wordt achtergehouden door shopstewards. P.G. zegt hierop: “Dat klopt niet, omdat wij als shopstewards de taak hebben om de informatie die we krijgen zo goed als mogelijk over te brengen aan onze collega’s op de scholen. Recentelijk hebben we hieromtrent vergaderd, aantekeningen gemaakt, gediscussieerd en zijn tot de conclusie gekomen, dat er een samenvatting gemaakt wordt voor onze collega’s, zodat zij de informatie krijgen net zoals de informatie aan ons gegeven is.”

Wat is er tijdens de vergadering met shopstewards besproken?

Op 27 maart is er een reguliere vergadering met de shopstewards gehouden door Reshma Mangre, bondsvoorzitter van de BvL/ALS. Shopsteward P.G. zegt hierover: “Op zo’n shopsteward vergadering krijgen we mededelingen en wordt de agenda behandeld, maar de essentie van zo’n vergadering is dat de shopstewards hun ongenoegen kunnen uiten, want de leden die verbonden zijn aan onze school komen uiteindelijk met hun issues naar ons toe. Tijdens deze vergadering heeft dit ook plaatsgevonden. We hebben onze reacties gegeven op de berichten die verschenen zijn in de media. We vonden het vreselijk dat men de uitspraak heeft gedaan dat de voorzitter niet wordt gedragen.”

Leden mogen bilateraal in gesprek met de voorzitter

P.G. geeft aan dat het de taak van de voorzitter is om de belangen van de leden van de bond te behartigen. “De leden mogen altijd bilateraal met de voorzitter in gesprek of informatie opvragen. Er is tot nu toe geen enkele brief binnengekomen met misnoegen van de leraren. We hebben gemerkt het vooral niet leden zijn die mevrouw Mangre aanvallen. Het lijkt alsof zij de voorzitter is van alle leerkrachten, want niemand praat over de andere bonden.”

Welke zaken heeft de voorzitter gerealiseerd in korte tijd?

“Enkele zaken die de voorzitter heeft gerealiseerd binnen korte tijd zijn een akkoord bereikt over de secundaire voorzieningen, klasseligging voor leraren, tandheelkundige behandeling, verhoging van de briltoelage.”

“Zij is de enige voorzitter die opkwam voor de leraren tijdens Covid met betrekking tot de veiligheid van leraren en leerlingen. Mangre heeft hen altijd bijgestaan en hulp geboden met het ontsmetten van scholen. De rechtspositie van leden werd in orde gemaakt. Maar ook de gratificatie en beschikking van een heleboel leden, de uitbetaling van werkgelden, loonsverhoging van 25%, het NOB fonds weer laten heractiveren enzovoorts.”

Hoe is het gesteld met de statuten?

P.G. stelt in ergernis, dat het niet kan dat een organisatie die belangen behartigt van duizenden leerkrachten, geen statuten heeft. “De minister zou zo’n organisatie niet te woord staan. Men beweert dat er geen statuten bestaan, maar dat klopt niet. Men moet eerst vooronderzoek doen voordat men uitspraken doet.”

Wanneer zal de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden?

De shopsteward geeft aan dat de Algemene Ledenvergadering sowieso zal plaatsvinden. Die informatie zal via de shopstewards doorgegeven worden aan de leden. Volgens P.G. zal er rekening gehouden moeten worden met alle aspecten die invloed hebben op het leven van leerkrachten. 

Mangre ondanks ziekte shopstewards te woord gestaan

“Ondanks dat mevrouw Mangre al langer dan twee weken ziek is heeft ze ons te woord gestaan, met een hese stem heeft ze langer dan twee uren met ons gezeten om zaken toe te lichten. Wanneer er sprake is van urgentie is, zal je een weg vinden om de persoon te bereiken. In plaats van zomaar het werk lam te leggen zou je dan eerder een manier zoeken om de voorzitter lijfelijk aan te spreken. Als het ons als shopstewards lukt om de voorzitter tijdens de zoom meeting alle vragen te stellen, zou dat de leden sowieso ook lukken”, stelt P.G. Tot slot wil P.G meegeven, dat bondsvoorzitter Mangre nog steeds wordt gedragen door haar leden.

Wanneer wordt de volgende verkiezing voor BvL/ALS uitgeschreven?

In een korte reactie zegt Reshma Mangre hierop: “De bond is en was altijd al bereid de verkiezingen uit te schrijven. Het voorstel om verkiezingen uit te schrijven komt van mij als voorzitter. De afgelopen 30 jaren heeft de BvL geen verkiezingen gekend en uitgeschreven onder leiding van meneer Valies. Zodra het geldend samenscholingsverbod (red. een van de nog van kracht zijnde Covid-maatregelen) wordt opgeheven worden de verkiezingen uitgeschreven.”

SK

error: Kopiëren mag niet!