Vastleggen en verspreiden van beeldmateriaal bij ongevallen/misdrijven ethisch verwerpelijk

“Bij elke situatie pleegt men een handeling met een bepaalde intentie”

In Nederland werden onlangs tientallen filmende mensen beboet na een ernstig verkeersongeval. De mensen kregen een boete van Euro 350, omdat zij al rijdend vanuit hun auto’s met een mobiele telefoon opnames maakten van het ongeval. Een Nederlandse verkeerspsycholoog zegt, dat mensen verslaafd zijn aan social media. Daardoor ontstaat de drang om alles te delen wat anderen meemaken. Volgens hem zijn de duimpjes en hartjes op een bericht op social media een soort beloning in de hersenen. Dit gedrag beschrijft hij echter als verwerpelijk, maar zeker ook asociaal. Dit te meer wanneer gewonde mensen herkenbaar op het internet worden geplaatst. 

Ook in Suriname worden ongevallen en misdrijven dikwijls gefilmd en gefotografeerd, waarvan de beelden ook snel op social media terecht komen. Ook in Suriname is het niet toegestaan om beeldmateriaal van ongevallen en misdrijven te verspreiden op social media. Eenieder heeft het portretrecht, dat betekent dat je eerst toestemming moet geven voor het verspreiden van je foto’s. Fotograferen op openbare plaatsen is wel toegestaan. Filmen/fotograferen tijdens het rijden is voor een bestuurder ook niet toegestaan, omdat men tijdens het rijden geen mobiel in de hand mag hebben.

Kijk van het KSV op het vastleggen en verspreiden van beeldmateriaal

Aan Eugenie Esajas, ondervoorzitster van het Korps Suriname Verkeervrijwilligers (KSV), werd gevraagd wat de kijk van het KSV op dit onderwerp is. Esajas zegt, dat mensen bij elke situatie een handeling plegen met een bepaalde intentie. De vraag is volgens haar dus: Met welk doel film je? Wat wil je bereiken als je het beeldmateriaal hebt verspreid?

“Als ik bijvoorbeeld vastleg dat er meerdere aanrijdingen gebeuren op een bepaalde hoek, kruispunt of plek, dan is het doel hiervan, dat de bepaalde plek nader bekeken moet worden”, zegt Esajas. Het gaat hierbij niet om het vastleggen van de privacy van mensen (gezichten), maar om het vastleggen van een bepaalde situatie. “Wij als KSV, leggen soms ook beelden vast, maar we leggen het vast met de intentie: het doorsturen naar actoren die een bepaalde verantwoordelijkheid hebben met betrekking tot verkeerssituaties.”

‘Iedereen heeft een bepaalde verantwoordelijkheid

Esajas stelt, dat iedereen moet handelen vanuit een bepaalde verantwoordelijkheid. Als er beeldmateriaal verspreid is dat volgens de wet strafbaar is, moet de persoon ook verantwoordelijk gesteld worden daarvoor. Esajas haalt nog een punt aan en dat is: “Wat de een vandaag overkomt, kan jou morgen ook overkomen. De vraag is dus: Als dat mij overkwam, zou ik dat goed vinden?” Als het antwoord ‘ja’ is mag je rustig je gang gaan, zegt Esajas. “Binnen dat kader denken en handelen we. Wil je de mensen bespreken of wil je een situatie bespreken?”

Hoe zou men kunnen optreden tegen de mensen die zich schuldig maken hieraan?

“Met betrekking tot privacy is er wetgeving waarop men zich kan beroepen. Maar, er is ook nog een ander punt en dat is respect voor elkaar. Dat is meer vanuit de Grondwet, dat we elkaar respecteren. De overheid heeft een aantal randvoorwaarden gecreëerd, zodat de kwestie van respect tot uiting komt in onze samenleving.”

“Wanneer ik denk aan optreden, is ons uitgangspunt niet in eerste instantie straffen, maar het is wel reflecteren op wat er gebeurd en dat doen we middels educatie.” Volgens Esajas moeten mensen bewust gemaakt worden van de impact van hun handelen, zodat er zelfcorrectie optreedt. Blijft dat uit dan zijn aangescherpte wetgeving en handhaving de stok achter de deur.

“Het gaat bij ons niet alleen om wetgeving, maar het gaat erom dat de wetgeving leeft en dat er handhaving is, maar meer nog zijn wij voorstander van zelfcorrectie. Zelfcorrectie komt tot stand, doordat je voorlichting blijft geven, campagnes blijft houden, maar ook door educatie. Om het gedrag van mensen te veranderen hebben we educatie nodig.”

‘Focus je op het verkeer’

Voor de deelnemers aan het verkeer heeft Esajas als advies zich te focussen op veilig op hun plek van bestemming aan te komen en niet te filmen. Volgens haar zijn er heel wat zaken die wat extra aandacht vragen in het verkeer. Veel van de straten hebben kuilen of zijn niet altijd goed verlicht. “De vraag is: Moet je dan nog iets erbij gaan doen dat je zal afleiden? Ik zou dat niet adviseren”, zegt Esajas. “De bestuurder kan zich liever gewoon focussen op het verkeer en alle uitdagingen die het met zich meebrengt.”

SK

error: Kopiëren mag niet!