Valse start EZ

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, kortweg EZ genoemd, die een vooraanstaande trekkersrol moet vervullen in ons land, waar wij al te vaak horen dat wij economische ontwikkeling willen hebben, blijkt dat dit departement steeds weer faalt. Het ministerie is meer dan alleen een departement van prijscontrole.

Laten afweten
Belangrijke onderdelen zijn ook ondernemerschap en technologische ontwikkeling. Hiervan komt niets van grond. Huidig minister Saskia Walden heeft het vanaf het prille begin laten afweten hoe om te gaan met het ministerie. Ze beschikt gewoon niet over de kwaliteiten en heeft geen kennis van hoe het bedrijfsleven als ook de internationale economie in elkaar zit.

Vrees voor de ‘stekker’
Reeds in een vroeg stadium waren geluiden te horen om haar te vervangen, maar mogelijk vanwege angst om uitgemaakt te worden voor een racistische partij, durft men niet om de “stekker” eruit te halen.

Het ministerie is tijdens de vorige regering onder leiding van Bouterse uitgehold, door buitenlandse handel over te brengen naar toen het ministerie van Buitenlandse Zaken. De huidige regering heeft het ook zo gehouden maar onder de nieuwe naam ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, BIBIS.

Nu is er sprake van dat er een vervanging op komst is. EZ wordt thans waargenomen door de minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken Rishma Kuldipsingh vanwege uitlandigheid van Saskia Walden. Maar ook nu al gaat het mis met de waarnemeemster op EZ. Die is geraakt in een conflict met Chinese ondernemers alsook met het Platform van Importeurs in Suriname(PLIS) over haar manier van optreden.

Men denkt in de politiek dat men met een commando management systeem leiding kan geven, als niet vanwege gebrek aan kennis, gebruikt men macht.

Aardappelen en uien ministerie
Wat de regering niet snapt is, dat ze geen personen kan plaatsten die komen leren hoe het zakenleven in elkaar zit of moet kiezen voor mensen die loyaal zijn aan de partij maar geen kennis hebben van de materie en nog minder hoe zaken te doen.
Vandaar dat het ministerie een is geworden van aardappelen en uien en niets meer.

De regering gaat prat op investeerders naar ons land halen, waarvan nog niemand is gekomen, met uitzondering van het mislukte HPSG. Het ministerie moet het gezicht zijn van ons land naar onze binnenlandse- en buitenlandse ondernemers. De persoon die er moet zijn, moet iemand zijn met een bedrijfsleven track record die ook respect uitstraalt naar het buitenland. Serieuze buitenlandse investeerders die er mochten komen, doen eerst onderzoek met wie ze aan tafel gaan. Ze weten het van tevoren.
En als het geen serieus persoon is, maar wel leuk en aardig, maar geen kennis bezit, dan zegt men uit beleefdheid niets, maar in de wandelgangen nemen ze alles als een Joke.
Het is vaak ook lastig om iemand met een gedegen trackrecord te vinden die met een ambtenarensalaris wil gaan werken ervan uitgaande dat die niet corrupt.
Jammer genoeg blijven wij in de ambtelijk cirkel van keuze zonder vooruitgang.
De ervaren ambtenaren zijn ook noodzakelijk, maar dan dus op ambtelijk niveau en niet op beleidsniveau, omdat ook zij de wereld van het bedrijfsleven niet kennen. Ze komen er zelfs niet uit.

Teleurstelling
De VHP is een teleurstelling op dit stuk, daar men verwacht dat deze partij meer inzichten zou moeten hebben om een goede keuze te maken.

Maar, welke reshuffling men ook gaat doen en naar Santokhi versie 0.2 wil gaan, het zal een vervolg van teleurstellingen blijven als men op dezelfde voet doorgaat.

H. Alban

error: Kopiëren mag niet!